Odborné periodikum českého papírenského průmyslu

Přímým vydavatelem časopisu Papír a celulóza byla do konce roku 2010 Asociace českého papírenského průmyslu. Od roku 2011  výrobu  tohoto tradičního odborného papírenského periodika zajišťuje s. r. o. Vydavatelství Svět tisku a ACPP dále spolupracuje s tímto novým vydavatelem jenom na obsahu časopisu. Periodikum vycházelo jako měsíčník již od roku 1946, v současné době se jedná o dvouměsíčník. Mezi odběrateli a čtenáři časopisu PaC dominují papírenské firmy i jednotliví odborníci z tuzemska i zahraničí, dále firmy distribuční (velkoobchody papírem), zpracovatelé a odběratelé papíru a papírenských výrobků (tiskárny, nakladatelé, výrobci a uživatelé obalů). Zastoupeny jsou i další organizace (reklamní agentury, investiční fondy, zastoupení dovozců papírenských materiálů i strojních zařízení, odborné a vysoké školy, výzkumné ústavy, knihovny, redakce apod.).

V časopise Papír a celulóza je zveřejňována také inzerce mající vztah k danému odbornému zaměření. Ceny inzerce (bez DPH) se v závislosti na rozměru a barevném provedení inzerátu pohybují v rozmezí 5 000,- až 45 000,- Kč (podrobnosti viz aktuální ceník a vydavatelský plán). Podle dohody je možno vkládat nebo všívat dodané reklamní materiály (letáky, prospekty) a zveřejňovat i tzv. inzertní články. Aktuální Informace obdržíte na e-mailu: pc@svettisku.cz

Ve vázané formě jsou k dispozici v sekretariátu ACPP nadále ještě i následující odborné papírenské slovníky, vydávané do roku 2010 jako stálá příloha časopisu Papír a celulóza a také některé další knihy s papírenskou tématikou (Zuman, Khel, Novotný apod.).

 

Česko-německý odborný slovník cena 120,- Kč/ks
Francouzsko-český odborný slovník cena 120,- Kč/ks
Česko-francouzský odborný slovník cena 120,- Kč/ks
Anglicko-český odborný slovník cena 120,- Kč/ks

 

 

 

 ACPP také nabízí Česko-anglický a Anglicko-český odborný papírenský slovník na CD v ceně 400 Kč/ks + DPH.

Všechny ceny slovníků jsou uvedeny bez DPH, se zásilkou účtujeme poštovné a balné.

 Další informace podává a objednávky Adresáře a slovníků vyřizuje ACPP na adrese:

 ACPP

U Uranie 954/18, 170 00 Praha 7
Litoměřická 272, 411 08 Štětí
e-mail: redakce@acpp.cz
Jste 139912. návštěvník našeho webu.