Odborné periodikum českého papírenského průmyslu

Vydavatelem časopisu PaC byla do konce roku 2010 Asociace českého papírenského průmyslu. Od roku 2011  výrobu  tohoto tradičního odborného papírenského periodika zajišťuje s. r. o. Vydavatelství Svět tisku a ACPP dále spolupracuje s tímto novým vydavatelem jenom na obsahu časopisu. Periodikum vycházelo v měsíčním rozsahu nejméně  32 stran již od roku 1946, v současné době se jedná o dvouměsíčník. Mezi odběrateli a čtenáři dominují papírenské firmy i jednotliví odborníci z tuzemska i zahraničí, dále firmy distribuční (velkoobchody papírem), zpracovatelé a odběratelé papíru a papírenských výrobků (tiskárny, nakladatelé, výrobci a uživatelé obalů). Zastoupeny jsou i další organizace (reklamní agentury, investiční fondy, zastoupení dovozců papírenských materiálů i strojních zařízení, odborné a vysoké školy, výzkumné ústavy, knihovny, redakce apod.).

V časopise Papír a celulóza je zveřejňována také inzerce mající vztah k danému odbornému zaměření. Ceny inzerce (bez DPH) se v závislosti na rozměru a barevném provedení inzerátu pohybují v rozmezí 5 000,- až 45 000,- Kč (podrobnosti viz aktuální ceník a vydavatelský plán). Podle dohody je možno vkládat nebo všívat dodané reklamní materiály (letáky, prospekty) a zveřejňovat i tzv. inzertní články. Aktuální Informace obdržíte na e-mailu: pc@svettisku.cz

Ve vázané formě jsou k dispozici v sekretariátu ACPP nadále ještě i následující odborné papírenské slovníky, vycházející dříve jako stálá příloha časopisu Papír a celulóza a některé další knihy s papírenskou tématikou (Zuman, Khel, Novotný apod.).

 

Česko-německý odborný slovník cena 120,- Kč/ks
Francouzsko-český odborný slovník cena 120,- Kč/ks
Česko-francouzský odborný slovník cena 120,- Kč/ks
Anglicko-český odborný slovník cena 120,- Kč/ks

 

 

 

 ACPP také nabízí Česko-anglický a Anglicko-český odborný papírenský slovník na CD v ceně 400 Kč/ks + DPH.

Všechny ceny slovníků jsou uvedeny bez DPH, se zásilkou účtujeme poštovné a balné.

 Další informace podává a objednávky Adresáře a slovníků vyřizuje ACPP na adrese:

 ACPP

U Uranie 954/18, 170 00 Praha 7
Litoměřická 272, 411 08 Štětí
e-mail: redakce@acpp.cz
Jste 68658. návštěvník našeho webu.