Vychází od roku 1946 . Issued from 1946 . Erscheint seit 1946
PCELAU 65 (1) 1 - 36 (2010)
OBSAH . CONTENTS . INHALTVERZEICHNIS

 
Foto na obálce/cover photo: Jan Tomeš
Toto číslo vyšlo/published: 18. 1. 2010
 

002
Informace ze Asociace českého papírenského průmyslu
Information from the Association of the Pulp and Paper Industry
Informationen aus dem Verband für Papier- und Zellstoffindustrie
004 Neznámé dílo z papírenské historie zásadního významu
An unknown work on the paper history of principal meaning
Ein unbekanntes Werk der Papiergeschichte grundsatzlicher Bedeutung
005 Zprávy z Bruselu
Reports from Brussels
Informationen aus Brüssel
006 Ze Slovenska
From Slovakia
Aus der Slowakei
008 Paper News
011
Papermakers Wiki
012 Změny cen vybraných drůhu papírů v roce 2009
Price changes of selected paper species in 2009
Preisänderungen von ausgesuchten Papiersorten im Jahre 2009
013 Embax – SALIMA
014 Paperworld 2010
016 Slavnostní zahájení provozu PS 6 v Mondi Štětí
Mondi Štětí PM 6 – Grand Opening
Festliche Inbetriebnahme der PM6 in Mondi Štětí
018 Neznámé kresby Mikoláše Alše
Unknown drawings of Mikoláš Aleš
Unbekannte Zeichnungen von Mikoláš Aleš
020 Zaniklé historické papírny
Extincted paper mills
Untergegangene Papierfabriken
021 Kalendáře v kalendáři
Calendar in calendars
Kalender in Kalendern
022 Obalový galavečer 2009
Packaging – A gala evening 2009
Verpacken – Galaabend 2009
024
J. Palát
Počátky výroby papíru a knihtisku v českých zemích (2. část)
The origin of papermaking and of letterpress in the Czech counties (2st Part)
Anfang des Papierherstellens und des Buchdruckes in den tschechischen Ländern (2. Teil)
030 Statistiky
Statistics
Erzeugungstatistik
033 Informace
Information
Informationen
036 Papcel News

 
Jste 139912. návštěvník našeho webu.