Vychází od roku 1946 . Issued from 1946 . Erscheint seit 1946
PCELAU 65 (10) 281 - 316 (2010)
OBSAH . CONTENTS . INHALTVERZEICHNIS

 
Foto na obálce/cover photo: Miloš Lešikar
Toto číslo vyšlo/published: 19. 10. 2010
Příloha/enclosure: CFTA 2/2010
 

 

282
Informace ze Asociace českého papírenského průmyslu
Information from the Association of the Pulp and Paper Industry
Informationen aus dem Verband für Papier- und Zellstoffindustrie
283 CEPI News
285
Zprávy z Bruselu
Reports from Brussels
Informationen aus Brüssel
286
Konference 50 let papírenského výzkumu a výuky v Pardubicích
Conference 50 years of paper research and teaching in Pardubice
Konferenzen 50 Jahre der Papierforschung und Unterricht in Pardubice
287
Německý papírenský průmysl v roce 2010
German paper industry in 2010
Deutsche Papierindustrie im Jahre 2010
288 Paper News
290 R. Kreheľ
Technické možnosti bezdemontážní diagnostiky technického stavu strojů v současnosti
Present possibilities to check the technical condition of machinery using montageless diagnostics
Gegenwärtige Möglichkeiten der Entdeckung von technischen Fehlern ohne Demontage
294 Svět reklamy
The world of advertising in 2010
Die Welt der Werbung im Jahre 2010
296 Emballage 2010
300 Zaniklé historické papírny
Extincted paper mills
Untergegangene Papierfabriken
302 Lepenkové displeje
305 Reklama/Polygraf versus PRINTexpo
306 Poštovní známky
Post Stamps
Briefmarken
308 Ohlasy na odborné práce z historie
Response to professional works on history
Nachhalle auf die Fachwerke in Historie
310 Statistiky
Statistics
Erzeugungstatistik
312 Verne, Vilímek a Burian
313 Informace
Information
Informationen
314 Přehled konferencí, veletrhů a výstav
Survey of conferences, fairs and exhibitions
Übersicht über Konferenzen, Essen und Ausstellungen

 
Jste 139912. návštěvník našeho webu.