Vychází od roku 1946 . Issued from 1946 . Erscheint seit 1946
PCELAU 65 (11) 317 - 344 (2010)
OBSAH . CONTENTS . INHALTVERZEICHNIS

 
Foto na obálce/cover photo: Eduard Němec
Toto číslo vyšlo/published: 22. 11. 2010
 
 

 

318
Informace ze Asociace českého papírenského průmyslu
Information from the Association of the Pulp and Paper Industry
Informationen aus dem Verband für Papier- und Zellstoffindustrie
319 CEPI News
320
Zprávy z Bruselu
Reports from Brussels
Informationen aus Brüssel
321
Mezinárodní odborný seminář SPPC: Příprava papíroviny
International technical seminar organized by SPPC: Paper Furnish Preparation
Internationales Fachseminar der SPPC: Papierstoffvorbereitung
324 Paper News
326 Papírenský průmysl se začíná zotavovat z krize
The paper industry starts to recover from crisis
Die Papierindustrie beginnt sich von der Krise zu erholen
330 Štoček pro Karlovu univerzitu
The printing block for the Charles University
Der Druckstock für die Karlsuniversität
331 Světová soutěž obalů 2010
WorldStar Packaging Awards 2010
332 Zaniklé historické papírny
Extincted paper mills
Untergegangene Papierfabriken
333 EU – BOZP (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci)
EU – OSHA
334 Tiskové papíry na bázi recyklované vlákniny
Printing papers from recycled fibrous furnish
Druckpapiere aus dem rezyklierten Faserstoff
336 A. Pažitný, Š. Boháček, A. Russ
Vlastnosti papíru připraveného z vedlejších produktů výroby bioetanolu
Properties of paper prepared from by-products of bioethanol production
Eigenschaften des aus den Nebenprodukten von Bioethanolherstellung vorbereiteten Papier
340 Cenové statistiky
Statistics
Preisenstatistik
341 LIGNA Hannover 2011
342 Informace
Information
Informationen
344 PAPCEL 60 let

 
Jste 139912. návštěvník našeho webu.