Vychází od roku 1946 . Issued from 1946 . Erscheint seit 1946
PCELAU 65 (12) 345 - 376 (2010)
OBSAH . CONTENTS . INHALTVERZEICHNIS

 
Foto na obálce/cover photo: Jan Melichar
Toto číslo vyšlo/published: 22. 12. 2010
Příloha/enclosure: Obsah ročníku 2010
 
  
 

 

346
Informace ze Asociace českého papírenského průmyslu
Information from the Association of the Pulp and Paper Industry
Informationen aus dem Verband für Papier- und Zellstoffindustrie
347 Závěr 65. ročníku časopisu P+C
The conclusion of the 65th volume of the Journal Pulp and Paper
Abschluss des 65. Jahrganges der Fachzeitschrift Papier und Zellstoff
348
Zprávy z Bruselu
Reports from Brussels
Informationen aus Brüssel
349 CEPI News
350 Paper News
352
Stav a vyhlídky průmyslu papíru a celulózy ve vybraných zemích světa
Conditions and prospects of the pulp and paper industry of selected countries in the world
Die Lage und Aussichten der Zellstoff- und Papierindustrie in ausgewählten Ländern der Welt
355 T. Adam
Teplo a papírenský stroj
The heat and the paper machine
Die Wärme und die Papiermaschine
358 Papírenský průmysl v Indii – PAPEREX 2011
The paper industry in India – PAPEREX 2011
Die Papierindustrie in Indien – PAPEREX 2011
359 Interpack 2011
361 Paperworld 2011
362 Zaniklé historické papírny
Extincted paper mills
Untergegangene Papierfabriken
364 A. Russ, M. Fišerová, J. Gigac
Schopnost NIR spektroskopie identifikovat druhy listnatého dřeva
Ability of NIR spectroscopy to identify hardwood species
Die Fähigkeit der NIR Spektroskopie die Harthölzer zu identifizieren
368 Podzimní nedostatek starého papíru
The autumn scarcity of waste paper
Der Herbstmangel von Altpapier
370 Statistiky
Statistics
Erzeugungstatistik
373 Informace
Information
Informationen
374 Přehled konferencí, veletrhů a výstav v roce 2011
Survey of conferences, Fairs and exhibitions 2011
Übersicht über Konferenzen, Messen und Ausstellungen 2011

 
Jste 139912. návštěvník našeho webu.