Vychází od roku 1946 . Issued from 1946 . Erscheint seit 1946
PCELAU 65 (6) 157 - 192 (2010)
OBSAH . CONTENTS . INHALTVERZEICHNIS

 
Foto na obálce/cover photo: Miloš Lešikar
Toto číslo vyšlo/published: 14. 6. 2010 
 

 

158
Informace ze Asociace českého papírenského průmyslu
Information from the Association of the Pulp and Paper Industry
Informationen aus dem Verband für Papier- und Zellstoffindustrie
160 CEPI News
161
Informace z Bruselu
Reports from Brussels
Informationen aus Brüssel
162 Ze Slovenska
From Slovakia
Aus der Slowakei
163
50 let papírenského výzkumu a výuky v Pardubicích
50 years of paper research and teaching in Pardubice
50 Jahre der Papierforschung und Unterricht in Pardubice
164 Paper News
166 Konference Papír – Tisk - Obaly
Conference Paper – Print – Packaging
Konferenz Papier – Druck - Verpackung
169 Obal roku 2010
170 Zkoušky papíru a lepenek
Tests of paper and boards
Papier- und Pappenprüfungen
172 Emballage 2010
173 Palm Packaging Group
174 Jarní dopisnice Josefa Čapka
Spring postcards of painter Josef Čapek
175 SŠ polygrafická Praha
Secondary school of printing in Prague
176 Zaniklé historické papírny
Extincted paper mills
Untergegangene Papierfabriken
178 Veletrh Silva Regina 2010
Silva Regina Trade Fair 2010
Messe Silva Regina 2010
182 Jedny ze zachráněných papírů
Saved papers
186 Statistiky
Statistics
Erzeugungstatistik
188 Mondi SCP benchmark leader 2009
ZCPP SR
189 Packagingshow 10 – Mladý obal
Packagingshow 10 – Young Package
190 Informace
Information
Informationen

Jste 139912. návštěvník našeho webu.