28.02.19 --
Dohoda o spolupráci ACPP se společností Timocom
 
ACPP podepsala s platností od 1.3.2019 dohodu o spolupráci se společností Timocom. Z dohody vyplývá kromě jiného, že společnost Timocom uspořádá ve druhé polovině roku setkání logistiků pro zástupce členských firem ACPP a ještě předtím budou publikovány podrobnější informace o problematice logistiky a řešeních společnosti Timocom na stránkách časopisu Papír a celulóza.
Chytrá logistická řešení pomocí evropského systému TIMOCOM
Každá výrobní firma v dnešní době potřebuje zajišťovat logistiku a logistické procesy na prvotřídní úrovni, která vede nejen ke strategickému a bezproblémovému zásobování surovinami a tím dodržení výrobních plánů, ale také k naplňování prodejního plánu v podobě dodávek výrobků a zboží podle potřeb svých zákazníků. Právě logistika výrobních firem zahrnuje činnosti, ve kterých se odehrávají procesní kombinace s lidskými zdroji, IT, stroji či jinou technikou. Rozhraní člověk – stroj se neustále posouvá pomocí elektronických systémů a rostoucích možností tzv. umělé inteligence. Velký potenciál právě v propojitelnosti, digitalizaci a automatizaci nabízí také TIMOCOM jakožto systém pro chytrou logistiku. V dnešní době je běžné, že se musíme několikrát za rok vypořádávat s nečekanými výpadky dopravních kapacit, či jinými nárazovými výkyvy výroby zakázek a vlivy jiných neočekávaných situací. TIMOCOM je průkopníkem v oblasti Smart Logistics System pro evropskou logistiku.
Zapojení takového systému do svých interních procesů právě pro tyto účely je tím nejlepším řešením, jak nejen usnadnit každodenní činnosti pracovníkům v logistice, ale také jak zvýšit efektivitu a minimalizovat rizika. TIMOCOM nabízí důležité nástroje a služby, které logistik z výrobní nebo obchodní firmy potřebuje mít neustále při ruce pro optimalizaci dopravních toků. Logistik pomocí systému může jednoduše elektronicky poptávat a objednávat dopravu, spravovat přepravní objednávky. Zakázky je možné elektronicky přidělovat jednotlivým dodavatelům a zároveň udržovat jednoznačný přehled a kontrolu o stavu přepravních zakázek. Systém lze samozřejmě pomocí rozhraní propojit do interního softwaru společnosti. Stává se jeho součástí.
 
 
Jste 139912. návštěvník našeho webu.