03.03.09 --
Setkání papírenských odborníků k hospodářské situaci v ČR

ACPP – setkání odborníků v Hotelu Akademie – Naháč dne 18. 2. 2009

 
Hospodářská situace v ČR se koncem roku 2008 začala vyvíjet směrem, který může přímo ovlivnit také papírenské odvětví. K odborné diskuzi nejen na toto téma pozvala Asociace českého papírenského průmyslu do hotelu Akademie – Naháč vedoucí pracovníky papírenských a dodavatelských firem a to i nečleny ACPP.
 
Úvodem setkání promluvil p. Ivo Klimša (prezident ACPP a generální ředitel a.s. Biocel Paskov), který přivítal přítomné a nastínil základní zaměření semináře na dva hlavní body:
1) Ekonomická krize a její dopady na papírenský průmysl
2) Revitalizace ACPP – nová organizace a směrování činnosti
 
P. Tauc představil navzájem všechny přítomné (bylo jich 23) a předal slovo k úvodní delší přednášce p. B. Dlouhému ze Svazu průmyslu a dopravy ČR.
Ten ve svém příspěvku seznámil účastníky se stanoviskem SP ČR k současně probíhající hospodářské recesi (pokles průmyslové výroby v prosinci až o 17 %) na základě výsledků ankety SP ČR. Recese bude zřejmě velmi hluboká. Dále pak hovořil o jednáních v tripartitě a stanovisku SP ČR k opatřením, přijímaným vládou (tzv. RIA, která jsou bohužel často bez konkrétního zkoumání výsledných dopadů).
V dalších částech proslovu byla přiblížena následující problematika:
- příčiny krize: politická záležitost, chyba v systému, nutná regulace (i rizika s tím spojená)
- hloubka a délka krize (rychlost postupu v návaznosti mezi jednotlivými odvětvími)
- krize umožňuje řešení některých témat, která byla dlouhodobě odkládána
- větší aktivita vlády k veřejným zakázkám
- podnikatelské prostředí – řeší se, ale stále neodpovídá evropským standardům
- hospodářský vývoj záleží na exportu
- pokles investičních aktivit
- důležité bude chování bank – finance
- úvěrování
- platební morálka
- sociální smír
- průmysl nemá za vládu reprezentativního kompetentního partnera, nutné více konzultací s podnikateli a svazy
- RIA (legislativa versus podnikání), např. vodní zákon, horní zákon, některá nařízení, která přesahují požadavky EU
Na doplnění úvodního referátu vystoupil p. Zbořil (viceprezident ACPP) s dalšími navazujícími poznámkami:
- krize nastoupila v období restrukturalizace velkých společností v USA, které byly silně podinvestovány
- v Evropě není tak velká recese jako v USA – problémy jsou v různých zemích rozdílné, v SRN jsou však bohužel velké a to je náš největší partner
- důležitá je analýza strukturálních problémů ve všech sektorech, některé jsou předimenzovány
- evropská regulace je velmi nákladná
- zelené balíčky
- EU by ráda převedla např. textilní průmysl evropských firem z Asie zpět do Evropy
 
Před následující obsáhlou diskuzí byly prezentovány p. Rennerem výsledky dotazníkového průzkumu ACPP a vyjádření k jednotlivým otázkám: „Projevuje se ve vašem podnikání ekonomické zpomalení a finanční krize? Jaké jsou vaše největší problémy? Pociťujete důsledky na domácím trhu/ na zahraničních trzích? Působí vám krize jiného odvětví prodejní nebo výrobní problémy? Co doporučujete/potřebujete k překonání důsledků finanční krize?
Do diskuze se poté aktivně a opakovaně zapojili prakticky všichni zástupci firem, účastnících se na tomto odborném setkání (Krkonošské papírny, JIP - Papírny Větřní, Biocel, Dopla PAP, Smurfit Kappa Czech (závod Morava Paper), Euro Waste, Papcel, Mondi Štětí, MK Trade Plzeň, Neograph a Duropack Bupak.
 
Po přestávce bylo projednáváno druhé téma, věnované revitalizaci ACPP, změnám organizace, způsobu práce, zaměření asociace apod.
Úvodem opět promluvil p. Ivo Klimša a představil návrh nového statutu a uspořádání práce v ACPP (mimo jiné snížení počtu členů představenstva (5), hlavní by bylo shromáždění členů každé čtvrtletí s projednáváním činnosti a potřeb za aktivity všech členů, řízení cirkulujícím předsedou ze všech členů apod.).
Polemický postoj prezentoval opět p. J. Zbořil (prestiž při jednání s ostatními představuje prezident, viceprezidenti, členové představenstva, nutnost vytvořit a zapojit do práce specializované pracovní skupiny, které budou vytvářet stanoviska – poziční dokumenty).
Ve věcné diskuzi poté opět vystoupila řada přítomných zástupců členských firem i nečlenů. Závěr diskuze a celého pracovního setkání provedl p. Klimša a poděkoval současně všem účastníkům za aktivní a fundovaný přístup k projednávané tématice a za zajímavé náměty.
Poté následovaly další neformální rozhovory a diskuze během pracovní večeře a po ní.
J. Tauc a M. Lešikar
 
Jste 140457. návštěvník našeho webu.