16.11.09 --
Setkání odborníků na Chvalské Tvrzi
Třetí setkání papírenských odborníků
 
 
Dne 22. října 2009 se od 14,00 hodin konalo v hotelu Chvalská Tvrz v Horních Počernicích (Praha 9) po zasedání představenstva ACPP další pracovní setkání papírenských odborníků, kterého se tentokrát zúčastnila i řada pozvaných zástupců odborných škol.
V rámci prvního projednávaného tématu seznámil přítomných 22 účastníků hlavní ekonom ČSOB, pan Martin Kupka, velmi názornou a poutavou formou se současnými trendy naší i světové ekonomiky. Přiblížil posluchačům, jak to vypadá s případným budoucím přijetím eura v ČR a jak si stojí české banky.
Druhé projednávané téma, zaměřené na odborné školství, z pohledu ministerstva ČR uvedl Mgr. Pracný, vedoucí oddělení středního vzdělávání MŠMT a poté detailně přiblížily ing. Husová a RNDr. Bucharová z Národního ústavu odborného vzdělávání. Vzdělávací programy jsou dle vyjádření zástupců ministerstva i pro průmysl papíru a celulózy připraveny.
Následovala velmi živá, někdy až bouřlivá diskuse, ze které vzešlo poznání, že reálná možnost připravit si nové odborníky je pouze ve spojení požadavků výrobních či zpracovatelských závodů a zajištění dostatečného počtu studentů či učňů. Nejistota zůstává v souvislosti s několikaletou ztrátou kontinuity vyučování papírenských oborů na školách.
Klaus Renner
Jste 140457. návštěvník našeho webu.