ASOCIACE
ČESKÉHO
PAPÍRENSKÉHO
PRŮMYSLU
jazyk CZ language EN
hledat
48. valná hromada ACPP

48. valná hromada ACPP

28.12.2012

Hlavní akcí Asociace českého papírenského průmyslu před koncem roku 2012 byla 48. valná hromada, která se konala od 13,00 hod. dne 29. listopadu 2012 ve Štětí.

Jednání této podzimní valné hromady v administrativní budově členské firmy Mondi Štětí předcházelo již od 9 hod. dopoledne zasedání dozorčí rady a od 10,30 hod. pak další pravidelné jednání představenstva ACPP, které se zabývalo především přípravou podkladů pro následující valnou hromadu.

Program 48. valné hromady ACPP zahájil člen představenstva pan S. Karas (Dopla PAP Sušice), který posléze řídil celé jednání, kterého se účastnilo 81 % z celkového počtu řádných členů a několik dalších hostů. Po úvodních protokolárních záležitostech a kontrole plnění usnesení z minulé 47. VH následovala pravidelná zpráva ředitele sekretariátu p. P. Mlynáře o stavu členské základny, kde dojde bohužel k 31. 12. 2012 o snížení počtu řádných členů, neboť společnost Duropack Bupak Papírna (dle aktuální informace jejího ředitele M. Flíčka) k uvedenému datu ukončuje po více než 130 letech definitivně svoji činnost.

Následovala obvyklá zpráva o činnosti ACPP od minulé valné hromady, na které se podílelo v jednotlivých oblastech několik členů představenstva. O ne zcela příznivé situaci v zásobování dřevem informoval pan I. Klimša (Biocel Paskov), o sběrovém papíru a komplikované legislativní situaci v této oblasti pak pan J. Tymich (Eurowaste Štětí). Aktuální informace z oblasti energií prezentoval přítomným pan P. Sedláček (Mondi Štětí). V rámci zprávy o činnosti informoval také o provedené důkladné kontrole účetnictví a financí ACPP předseda dozorčí rady pan I. Urbanec (Huhtamaki Přibyslavice).

Jako další bod programu byl projednáván návrh Kolektivní smlouvy vyššího stupně pro rok 2013, který byl také po úpravě jednoho bodu (agenturní pracovníci) a zvláštním hlasování schválen. (O kolektivní smlouvě pak bylo následně jednáno s představiteli odborů a probíhalo ještě další dodatečné hlasování.)

Následovala informace a diskuze o plnění letošního rozpočtu a jednání o návrhu rozpočtu ACPP a výši úhrad za služby a členských příspěvků pro rok 2013 (nedochází ke změně oproti roku 2012).

Zpráva o výsledcích a vývoji výroby v českém papírenském průmyslu konstatovala v hodnocení tří čtvrtletí letošního roku jen nepatrné snížení produkce buničin a hlavně pozitivní vzestup výroby papírů a lepenek o 5 % (kromě výroby tissue papíru).

Projednáván byl i aktualizovaný návrh Programového prohlášení ACPP a Akční plán činnosti na příští období, vycházející ve svém základním zaměření z podobného plánu činnosti CEPI, členové byli informováni také o schválení znění Memoranda s obalovou asociací SYBA. (Memorandum bylo posléze v prosinci zástupci ACPP a SYBA podepsáno.)

V rámci různého se s přítomnými rozloučil pan M. Flíček z firmy Duropack Bupak Papírna a současně také abdikoval na svoji funkci v dozorčí radě ACPP ke konci roku 2012. Byla rovněž zveřejněna informace o další nové aktivitě majitele členské firmy Nanograph, kdy pod hlavičkou společnosti SITTA FACTORY bude realizováno odborné vzdělávání v oblasti papírenského a zpracovatelského průmyslu. -JML-

nastavení cookies Asociace českého papírenského průmyslu Asociace českého papírenského průmyslu
Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7
tel: +420 724 095 844
e-mail: acpp(***antispam***@***antispam***)acpp(***antispam***.***antispam***)cz