19.10.10 --
Informace z ACPP
Ke dni 31. 8. 2010 Asociace českého papírenského průmyslu vystoupila se souhlasem představenstva z Konfederace lesnických a dřevozpracujících svazů (KLDS). Současně se členské firmy ACPP Biocel Paskov a. s. a Mondi Štětí staly součástí nově založené Asociace dřevozpracujících podniků (ADP).
 
Dne 16. září se konalo v Praze – Horních Počernicích v hotelu Čertousy další letošní řádné zasedání představenstva ACPP.
Hlavními body programu bylo projednávání výsledků hospodaření ACPP za období leden až srpen letošního roku, příprava rozpočtu na rok 2011 a příprava 44. valné hromady.
Cílem je pracovat s vyrovnaným rozpočtem. Vzhledem k dlouhodobé ztrátě spojené s vydáváním časopisu PaC rozhodlo představenstvo navrhnout valné hromadě ukončení vydávání časopisu s platností od 1. 1. 2011. Představenstvo společně se sekretariátem bude současně hledat způsob prezentace informací z prostředí papírenského průmyslu
Odpoledne téhož dne se v Čertousích konalo V. pracovní setkání papírenských odborníků. Zástupci KPMG přednesli prezentaci na téma „Papírenský průmysl – situace na trhu, aktuální trendy“ s návaznou diskusí účastníků k této problematice.
Druhým bodem programu byla výměna názorů přítomných reprezentantů společností z papírenského průmyslu a zástupců příbuzných svazů (SVVL, SVS) k návrhu nové kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2011. Přestože nedošlo k formulaci jednotného názoru, byli zástupci ACPP pozváni na schůzku SVVL k dalšímu jednání.
Ve dnech 17. a 18. září 2010 se v Domě techniky v Pardubicích uskutečnila mezinárodní odborná konference SPPC s názvem „50 let papírenského výzkumu a výuky v Pardubicích“. S jedním z úvodních referátů konference vystoupil také prezident ACPP ing. Ivo Klimša.
 
Jste 140457. návštěvník našeho webu.