20.03.12 --
Informace z ACPP po veletrhu Embax
Již v listopadu 2011 rozhodlo představenstvo ACPP o organizování společné účasti členských firem asociace na veletrhu Embax, který se letos konal opět ve spojení s veletrhem SALIMA v termínu od 28. 2 do 2. 3. 2012 na výstavišti v Brně.
 
Finálně o prezentaci na stánku ACPP v pavilonu F projevilo zájem 6 členských firem (Biocel Paskov, Dopla PAP Sušice, Huhtamaki Přibyslavice, JIP Papírny Větřní, KRPA Paper Hostinné a Mondi Bags Štětí). Dalším spoluvystavovatelem byla VOŠ obalové techniky a SŠ ze Štětí, Společnost průmyslu papíru a celulózy (SPPC), společnost BENZ HMB ze Štětí a také Vydavatelství Svět tisku, které aktuálně zajišťuje produkci tradičního oborového časopisu Papír a celulóza. Samostatným reprezentativním stánkem se na veletrhu Embax prezentovala členská společnost CIVEST.
Každá z firem ACPP, participujících na společné expozici si aranžovala samostatnou výstavní vitrínu, měla zde své obchodní zástupce a k dispozici byly i panely pro informační postery uvnitř stánku č. 003, který byl umístěn výhodně na spojnici uliček od vchodu do pavilonu F. V průběhu veletrhu Embax se v prostorách stánku konalo i zasedání širšího předsednictva SPPC, redakční rady časopisu Papír a celulóza a přípravného výboru konference Papír – Lepenky – Obaly, chystané na 4. 4. 2012 do Boskovic.
V průběhu veletrhu Embax se ve čtvrtek 1. 3. 2012 v v administrativní budově BVV konalo také řádné zasedání představenstva asociace.
Představenstvo projednalo hospodaření ACPP za rok 2011, které skončilo kladným výsledkem (náklady se podařilo udržet ve výši 85,2 % plánu). Náklady v počátku roku 2012 jsou proti plánu poněkud vyšší, důvodem je jinak plánovaný příjem za faktury za ostatní služby (prodej statistik) a zpoždění několika plateb členských příspěvků.
Společnost Careo s. r. o. oznámila písemně, že se rozhodla vzhledem k situaci na trhu a velmi přísnému snižování svých nákladů vystoupit z ACPP, což představenstvo vzalo na vědomí.
Na funkci člena představenstva rezignoval ze zdravotních důvodů p. Melota (současně ukončil činnost firmy MK Trade). Hodlá se přihlásit ke spolupráci jako individuální člen ACPP a je i nadále ochoten pomáhat při jednání s odbory (připraví i revizi stávající platné KSVS jejím očištěním od bodů, které ztratily platnost po změně Zákoníku práce). Na členství v představenstvu ACPP rezignoval i pan Sitta (změna statutárního zástupce ve společnosti Neograph a. s.). Současně byl oznámen záměr vstupu do ACPP společnosti Nanograph s. r. o. (přihláška byla v polovině března skutečně podána).
Abdikaci na pozici člena představenstva oznámil i pan Žižka, ale doporučil současně k doplnění představenstva pana Petra Sedláčka, který již dříve společnost Mondi v ACPP zastupoval. Pan Sedláček s návrhem souhlasil a byl proto jednomyslně do představenstva kooptován. Prezident ACPP pan Klimša poté v souladu se stanovami jmenoval pana Sedláčka viceprezidentem asociace.
O postoji ACPP k návrhu změny zákona o povolenkách informoval přítomné v dalším bodu jednání pan Sedláček s tím, že příslušný dopis již byl zaslán do Senátu PČR.
Host jednání a bývalý člen představenstva ACPP pan Dittrich pak oznámil přítomným, že končí z vlastního rozhodnutí své působení ve společnosti Smurfit Kappa k 31. březnu 2012. Hodlá se nadále věnovat poradenské činnosti v oboru a podá žádost o individuální členství v ACPP.
Prezident ACPP v závěru jednání poděkoval všem odcházejícím členům představenstva, pánům Žižkovi, Melotovi, Sittovi a bývalému členu p. Ditrichovi za odvedenou práci pro asociaci a popřál všem pevné zdraví a mnoho úspěchů v dalším životě. Dále informoval přítomné, že se připravuje pracovní návštěva výkonné ředitelky CEPI paní Presas v Biocelu Paskov.
Byly také dohodnuty termíny dalších letošních zasedání představenstva a VH ACPP. Dubnové představenstvo bylo naplánováno na 17. 4. 2012. Již 47. valná hromada ACPP se bude konat v termínu 24. květen 2012 ve Štětí od 13,00 hod. a před ní se uskuteční od 10,00 hod. další řádné zasedání představenstva asociace.
-KR, JML-
 
Jste 140527. návštěvník našeho webu.