18.11.13 --
Nové představenstvo a prezident ACPP
 
Dne 14. listopadu 2013 se ve Štětí konala 50. řádná valná hromada ACPP. Jednalo se tentokrát o VH volební, na které bylo zvoleno nové šestičlenné představenstvo ACPP na období 2013 – 2017 v následujícím složení: Ivo Klimša (Biocel Paskov), Petr Volejník (Corex Czech), Stanislav Karas (Dopla PAP), Jaroslav Tymich (EURO WASTE), Jaroslav Jiřička (KRPA Paper) a Petr Sedláček (Mondi Štětí). Valná hromada také zvolila dozorčí radu ve složení: Ivo Urbanec (Huhtamaki), Lenka Jíchová (Leo Czech) a Klaus Renner.
Na bezprostředně navazujícím zasedání nového představenstva byl zvolen prezidentem ACPP pan Petr Sedláček a viceprezidentem pan Jaroslav Tymich. Dozorčí rada si za svého předsedu zvolila pana Ivo Urbance.
Valná hromada se vedle volební části věnovala i současnému stavu v ACPP, vývoji situace v papírenském odvětví, statistice, hospodaření ACPP v letošním roce a návrhu plánu práce a rozpočtu na rok 2014. Jednání VH předcházelo pravidelné zasedání představenstva ACPP.
Po valné hromadě se za účasti dalších hostů z nečlenských subjektů ACPP uskutečnilo tzv. diskusní fórum, na kterém byl hlavním přednášejícím pan Luděk Niedermayer, který velmi zevrubně účastníky informoval o současné hospodářské situaci, vývoji HDP, aktuálním kurzovém opatření ČNB a výhledech hospodářství na další období.
 
 
 
Jste 140457. návštěvník našeho webu.