04.09.14 --
Návštěva generálního ředitele CEPI v ČR
Ve dnech 26. – 28. 8. 2014 se uskutečnila pracovní návštěva nového generálního ředitele CEPI pana Marco Mensinga v České republice. Nebyl tu poprvé, neboť již v loňském roce přednášel v červnu na papírenské konferenci SPPC ve Velkých Losinách a v březnu tohoto roku byl účastníkem konference RISI v hotelu Marriot v Praze a následně pak konference Wood, Pulp & Paper v Bratislavě, kde se zúčastnil také jednání zástupců ACPP a ZCPP SR.
 
Aktuální návštěva je však první po jeho jmenování do funkce generálního ředitele CEPI, kde nahradil odcházející ředitelku, paní Teresu Presas. Hlavním cílem této pracovní cesty byla vedle jednání s ACPP návštěva největších papírenských a dřevozpracujících podniků u nás. Jeden celý den tak byl věnován prohlídce celulózky společnosti Lenzing, BIOCEL Paskov, kde probíhala v posledních letech velká investiční akce změny produkce na viskózovou buničinu. Finanční ředitelka Biocelu paní Kateřina Kupková a technický ředitel pan Josef Cienciala seznámili vzácného hosta s historií a současností podniku a provedli ho modernizovaným provozem celulózky. Přímo navázala také prohlídka souvisejícího dřevozpracujícího provozu, moderní pily společnosti Mayr-Melnhof.
Poslední den návštěvy Marco Mensinga v ČR byl věnován jednáním a prohlídce závodu společnosti MONDI ve Štětí. Jednáni s generálním ředitelem CEPI se zúčastnil prezident ACPP ing. Petr Sedláček (MONDI), viceprezident ACPP pan ing. Jaroslav Tymich (EURO WASTE), ing. Josef Kindl (MONDI) a zástupci sekretariátu ACPP (ředitel Patrik Mlynář a Miloš Lešikar). Při následné exkurzi ve výrobě závodu MONDI Štětí byl hlavním bodem prohlídky zcela nový papírenský stroj PM7 na výrobu bílého hlazeného balicího papíru a pytlového papíru určeného pro vícebarevný potisk.
 
Jste 140457. návštěvník našeho webu.