08.10.14 --
P. Mlynář novým náměstkem na MZ ČR
 
Novým náměstkem pro úsek lesního hospodářství ministr zemědělství Marian Jurečka jmenoval k 1. 10. 2014 Mgr. Patrika Mlynáře a současně jmenoval k 6. 10. nového ředitele ÚZEI. Zde bylo vypsáno otevřené výběrové řízení, ve kterém byla z 22 uchazečů vybrána ing. Michaela Šolcová.
„Jsem přesvědčen, že jsme vybrali uchazeče, kteří mají odborné předpoklady a dlouholeté zkušenosti v daném oboru. Očekávám od nich profesionalitu a schopnost komunikovat s odbornou i laickou veřejností,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.
Náměstkem ministra pro úsek lesního hospodářství MZ ČR byl tedy jmenován Mgr. Patrik Mlynář, který vystudoval Univerzitu Palackého v Olomouci, právnickou fakultu. Pracoval na Ministerstvu zemědělství nejprve jako právník a později jako tajemník náměstka pro lesní hospodářství. V posledních letech byl výkonným ředitelem Asociace lesnických a dřevozpracujících podniků (ALDP) a současně i ředitelem sekretariátu Asociace českého papírenského průmyslu (ACPP).
„Vedle zajištění řádného fungování ústřední státní správy v oblastech lesnictví, rybářství, a myslivosti, chci přispět ke stabilizaci v odvětví, a to zejména cestou otevřené a konstruktivní komunikace se všemi zainteresovanými stranami,“ uvedl Patrik Mlynář.
V návaznosti na to došlo i ke změně v řízení obou zmíněných odborných asociací (ALDP a ACPP), kde po Mgr. Mlynářovi převzal obě funkce ing. Zdeněk Musil, dřívější pracovník zastoupení společnosti Stora Enso v ČR. Sekretariáty ALDP i ACPP pracují společně na adrese U Uranie 18, 170 00 Praha 7, kam by měla směřovat i poštovní korespondence, sídlo ACPP je nadále na původní adrese ve Štětí, kde zůstává i archív papírenské asociace a také časopisu Papír a celulóza.
 
 
Jste 140457. návštěvník našeho webu.