22.03.16 --
25 let ACPP
 
V letošním roce Asociace českého papírenského průmyslu oslavuje již 25 výročí své novodobé historie.
Papírenští podnikatelé byli vždy dobře organizováni, zakládali své cechy a ti čeští stáli také u vzniku spolku Austropapier v Rakousko-Uhersku v polovině 19. století, neboť právě v Čechách tehdy byla soustředěna většina papírenského průmyslu monarchie. Ihned po vzniku Československa v roce 1918 byl pak založen oborový svaz s názvem Hospodářské sdružení průmyslu papíru. Činnost tohoto svazu se po násilném přerušení během okupace hitlerovským Německem v podstatě neobnovila ani po roce 1945 a svaz oficiálně zanikl v r. 1949. V červnu 1989 pak ukončilo činnost Generální ředitelství průmyslu papíru a celulózy, které řídilo papírenský průmysl na celostátní úrovni od 60. Let a tak vzápětí po změně politického systému byly zahájeny práce na založení nového Svazu průmyslu papíru a celulózy. Přípravné valné hromady jednaly 19. 9. a 12. 12. 1990, v dalším roce pak 11. června. Po těchto přípravných pracích byl podán návrh na registraci a svaz byl oficiálně registrován dne 4. září 1991. V roce 2008 pak došlo ke změně registrace a názvu na Asociaci českého papírenského průmyslu.
ACPP si tak v letošním roce chce důstojně připomenout čtvrtstoletí své novodobé historie. Bude se jednat vedle informační kampaně v odborném tisku také o společnou účast několika podniků ACPP na veletrhu EmbaxPrint 2016, která již úspěšně proběhla v únoru, několik následných odborných akcí (např. konference Recyklace papíru v ČR 2016 dne 20. září v Němčicích u Kolína) a slavnostní zasedání ACPP na podzim roku 2016 na, na které budou pozváni i zástupci nečlenských papírenských společností a spolupracujících oborových institucí, svazů a spolků (CEPI, ZCPP SR, ALDP, SYBA. SPPC, Svaz polygrafických podnikatelů, Společnost tisku, SVVL a pod.).
 
 
 
Jste 139056. návštěvník našeho webu.