10.05.17 --
Z jarní valné hromady v Liběchově
Již 57. valná hromada ACPP se uskutečnila dne 26. dubna 2017 od 13.00 hodin v Rezidenci Liběchov.
Valnou hromadu zahájil prezident ACPP Jaroslav Tymich a navrhl zvolit předsedajícím pana Ivo Klimšu. Ten v úvodu předal slovo p. Musilovi, který informoval o plnění usnesení z minulé 56. VH asociace, na kterou tehdy navazoval společenský program k 25. výročí ACPP.
K datu konání 57. VH měla ACPP 21 členů, z toho 12 řádných a 9 zvláštních. Nevyjasněné je členství společnosti SITTA FACTORY (vzhledem k právní situaci ohledně společnosti SPM ve Štětí). V průběhu Valné hromady pak v jednom z dalších bodů byla projednána žádost dvou dalších subjektů o přijetí za člena ACPP. Nejprve to byla společnost SEVEROČESKÁ PAPÍRNA, s.r.o., kterou představil pan Josef Veselý.  Jako druhá požádala o členství společnost WOOD & PAPER, a.s., kterou představil pan Tomáš Pařík. Obě žádosti byly schváleny všemi přítomnými členy ACPP.
Ve zprávě o činnosti ACPP od minulé VH nejprve pan Tymich zrekapituloval činnost zástupců ACPP v rámci CEPI i Svazu průmyslu a dopravy ČR. Dále navázal pan Musil zprávou za oblast energetiky (v rámci SP ČR nově zastupuje ACPP pan Szkandera z Biocelu Paskov). Poté pan Klimša informoval o situaci na trhu se dřevem v ČR i blízkém okolí; pan Musil v zastoupení pana Slončíka představil zprávu v oblasti problematiky ENVI a na závěr vystoupil pan Tymich a pohovořil detailně o situaci v oblasti oběhového hospodářství a recyklace u nás i v Evropě, dále o vývoji ohledně nového zákona o odpadech, o aktivitách v rámci SP ČR a na závěr i o pořádání Semináře ACPP o recyklaci (září v Kurdějově u Hustopeče).
Paní Jíchová pak přednesla zprávu dozorčí rady ACPP ze dne 20.4. 2017. DR neměla k hospodaření ACPP za rok 2016 připomínek a navrhla schválení účetní závěrky za rok 2016 a převedení dosaženého zisku na účet nerozděleného zisku minulých let. Pana Jiřička přednesl krátký komentář k účetní závěrce ACPP za rok 2016, kterou následně valná hromady všemi přítomnými hlasy schválila.
Zprávu o výsledcích českého papírenského průmyslu za rok 2016 přednesl p. Lešikar - v hodnocení konstatoval, že výroba papíru díky zvýšenému využití nových kapacit dále roste. Zvyšuje se i množství sebraného sběrového papíru a jeho export. V diskusi následně vystoupili pan Senecký, paní Jíchová a pan Tymich.
V bodě Různé postupně vystoupil pan Senecký (význam práce jednotlivých zástupců ACPP v různých organizacích doma i v rámci CEPI) a pan Tymich krátce vyzval k další podpoře práce v rámci ACPP ať již reprezentanty nových členů, tak stávající společnosti a zdůraznil, že aktivity vedení ACPP v oblasti zatraktivnění členství v asociaci pro další společnosti s cílem dalšího rozšíření členské základny budou intenzivně pokračovat.
 
CEPI ADG Spring Meeting v Praze a další akce
Ćlenům představenstva i účastníkům VH pak bylo připomenuto konání významného zasedání Spring Meeting ADG CEPI v Praze ve dnech 8.-10. 6. 2017 v Praze.
Uskuteční se také mezinárodní konference SPPC Papír a celulóza 2017 v polovině června ve Velkých Losinách, kde bude ACPP reprezentovat pan Jiřička, ve výhledu je pak také opět společná účast členských firem na stánku ACPP na veletrhu EmbaxPrint v únoru 2018 v Brně.
 
Jste 140457. návštěvník našeho webu.