ASOCIACE
ČESKÉHO
PAPÍRENSKÉHO
PRŮMYSLU
jazyk CZ language EN
hledat
březnové jednání představenstva ACPP

březnové jednání představenstva ACPP

08.04.2011

Dne 31. března 2011 se v administrativní budově a. s. Mondi Štětí konalo druhé letošní řádné zasedání představenstva ACPP. Po rezignaci pana Miloslava Dittricha v lednu 2011 z důvodu velkého časového zaneprázdnění byl do představenstva ACPP po předcházejícím projednání a dohodě jednomyslně kooptován pan JUDr. Vladimír Sitta, MBA, generální ředitel společnosti NEOGRAPH, a. s.

Představenstvem byl projednáván výsledek hospodaření ACPP po dvou měsících roku 2011 odpovídající svou úrovní plánu, zazněla i informace o postupu v uzavírání smluv a platební disciplině členů.

Představenstvo se zabývalo i statistickými výsledky oboru PPC za rok 2010, které budou publikovány také v PaC 2/2011 (celková výroba vláknin vykázala za uplynulý rok 2010 v porovnání s rokem předcházejícím mírný pokles o 1 %, z toho samotná výroba buničin nepatrně stoupla o necelé 1 %, papírů a lepenek se vyrobilo méně celkem o 4 %, z toho nejvýrazněji poklesla produkce papírů grafických - o 27 %). Diskuze se zaměřila na omezení sledování skupiny papírenských výrobků v budoucnu, neboť nejsou k dispozici relevantní statistické údaje od všech zpracovatelských subjektů.

Hlavním bodem jednání byla příprava 45. valné hromady ACPP v květnu a organizační zajištění návštěvy generální ředitelky CEPI a následného otevřeného diskusního fóra a souběžně konané papírenské konference SPPC v Brně, doprovodného programu veletrhu PRINTexpo. Uvedená konference Papír – Tisk – Obaly bude probíhat v Kongresovém centru na Brněnském výstavišti dne 4. 5. 2011 od 10,00 hod., program s paní Teresou Pesas začne souběžně obědem se členy představenstva ACPP. Od 14,00 hod. vystoupí generální ředitelka CEPI na papírenské konferenci, těsně poté bude ve vedlejším salonku probíhat valná hromada ACPP a na ní bezprostředně naváže otevřené 6. diskusní fórum, na které jsou pozváni i zástupci partnerských svazů (ZCPP SR, Svaz polygrafických podnikatelů, Svaz velkoobchodů papírem, SVVL, SVS, SPPC) a dalších nečlenských papírenských firem. Zde bude hlavním bodem referát paní Teresy Presas (CEPI) a návazně proběhne diskuze k nastíněným tématům. Náročný program tohoto dne bude zakončen společenským večerem v Moravské chalupě, společným pro účastníky papírenské konference SPPC i diskusního fóra ACPP.

Představenstvo ACPP dále řešilo na svém březnovém zasedání i aktuální personální záležitosti v sekretariátu ACPP. V závěru jednání pak prezident ACPP nastolil také otázku přerozdělení garantů za jednotlivé odborné oblasti práce asociace. Za oblast sběrového papíru a nově i statistiky bude garantem pan Tymich, pro oblast životního prostředí je navrhován pan Jiřička, oblastí školství se bude zabývat pan Sitta. Ostatní odborné oblasti jsou zajištěny stávajícími členy představenstva. Naše asociace dlouhá léta člensky podporovala působení PEFC v ČR. V současnosti jsou ale individuálními členy PEFC prakticky všechny výrobní společnosti ACPP, takže členství asociace v PEFC bude vypověděno s tím, že PEFC bude papírenská asociace nadále podporovat jinými způsoby. V rámci diskuze o členských povinnostech a právech vyplynul také všeobecný souhlas s potřebou kontroly a případné revize a aktualizace stanov pro schválení na příští valné hromadě 4. května 2011. Ve spolupráci s počítačovými specialisty bude také navrženo řešení bezpečnosti IT systému sekretariátu.

Zastupováním ACPP na Valné hromadě Svazu průmyslu a dopravy ČR dne 28. 4. 2011 byl pověřen pan Lešikar.

nastavení cookies Asociace českého papírenského průmyslu Asociace českého papírenského průmyslu
Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7
tel: +420 724 095 844
e-mail: acpp(***antispam***@***antispam***)acpp(***antispam***.***antispam***)cz