ASOCIACE
ČESKÉHO
PAPÍRENSKÉHO
PRŮMYSLU
jazyk CZ language EN
hledat
český papírenský průmysl a ACPP na veletrhu EmbaxPrint 2016

český papírenský průmysl a ACPP na veletrhu EmbaxPrint 2016

28.01.2016

Papírenský průmysl patří k menším, ale významným odvětvím a je konkurenceschopným a perspektivním oborem zpracovatelského průmyslu ČR s dobrou environmentální výkonností. Papír a výrobky z něj jsou všude kolem nás. Setkáváme se s nimi od narození (hygienické výrobky...), ve školách (grafické papíry, sešity, učebnice...), v zaměstnání (kancelářské papíry...), v obchodě (obaly, letáky...) a konečně i v průmyslu (balení zboží).

Výroba zahrnuje jak zpracování dřevní hmoty a výrobu buničiny, či recyklaci vláken ze sběrového papíru, tak především produkci papírů a lepenek a jejich následné zpracování, především na obaly. Finální papírenské produkty nacházejí uplatnění ve všech ostatních oborech nejen zpracovatelského průmyslu, především pak v polygrafickém odvětví a průřezovém oboru balení, včetně náročného balení potravinářské produkce. To potvrzuje jak společná (Corex Czech Vyškov, KRPA Paper Hostinné, SOŠ a VOŠ Obalové techniky Štětí a hostů Dopla PAP Sušice, BALSAC Papermill Lukavice a BENZ-HMB Czech) tak i samostatná (CIVEST Praha) účast členských firem ACPP na letošním ročníku veletrhu EmbaxPrint. Bude zde přítomno i ODCP Univerzity Pardubice, technická Společnost průmyslu papíru a celulózy při ČS VTS a tradiční odborný časopis Papír a celulóza, na jehož obsahu se ACPP i nadále výrazně podílí.

Papírenská výroba je založena na obnovitelných surovinách, převážně tuzemského původu (dřevo), a recyklovatelných surovinách (sběrový papír). Již řadu let v praxi realizuje strategii trvale udržitelného rozvoje. Výroba vlákniny a papíru probíhá pokud možno v uzavřeném cyklu s velkým akcentem na maximální snižování všech druhů emisí. Odvětví patří k investičně velmi náročným a výroba vlákniny je také značně náročná na energii, jejíž potřeba je však z významné části kryta z vlastních zdrojů na bázi využívání všech možností zpracování obnovitelných surovin.

Český papírenský průmysl se stal po vstupu ČR do EU nedílnou součástí celoevropského papírenského průmyslu. Tato skutečnost je poměrně důležitá, protože významně ovlivňuje současné výrobní možnosti a především krytí reálné spotřeby z tuzemských zdrojů. Z důvodů významné provázanosti s evropským trhem je totiž cca 80 % produkce papírů a lepenek (především v obalových druzích) z ČR vyváženo a současně musí být ještě větší část spotřeby papírů a lepenek v tuzemsku (především v oblasti tiskových a grafických papírů a hygienických papírů) pokrývána importy, které finálně dokonce dosahují vyšších hodnot, než celá papírenská výroba v ČR.

Statistiky ACPP potvrzují dobrou perspektivu odvětví z hlediska možné celkové spotřeby, která v hodnotě kolem 130 kg na obyvatele za rok zatím nedosahuje průměrné spotřeby v zemích CEPI (Konfederace evropských papírenských průmyslů), která je kolem 200 kg, ale přitom vysoce překračuje celosvětový průměr, který činí jen něco přes 58 kg papíru na obyvatele za rok.

Dobrá a stabilní je v ČR situace ve výrobě papírenských vláknin, především pak chemických buničin, kde oba dva tuzemští producenti patří k evropské špičce tohoto oboru (Mondi Štětí – sulfátová buničina, Biocel Paskov – viskózová buničina).

V nejbližším období považujeme za nezbytné zajistit důslednou nediskriminaci všech energetických zdrojů a vyvážený návrh systémových změn, aby se předešlo neefektivnímu zvyšování nákladů podniků, odrazování zahraničních investorů od podnikatelských aktivit v ČR. Jedná se zejména o ohrožení dostupnosti základní suroviny – dřeva pro papírenský průmysl, způsobené možným odlivem do výroby energie z obnovitelných zdrojů. Zároveň je nutno zabránit snižování konkurenceschopnosti českých podniků na evropském trhu vytvářením nerovných podmínek zbytečným zvyšováním limitů EU, bez odpovídajícího prospěchu na straně životního prostředí. Environmentální cíle v papírenském průmyslu je třeba hodnotit s ohledem na jejich ekonomické a sociální dopady. Přitom musí být nalezena optimální opatření jak v ekonomice a zaměstnanosti, tak v oblasti životního prostředí. Tento přístup zohledňuje princip trvale udržitelného rozvoje, založeného na dynamické vyváženosti tří pilířů – ekonomického, sociálního a ekologického. Jakékoliv vychýlení jednoho z těchto pilířů vnáší do systému rizika. Je potřeba citlivě implementovat novou politiku Evropské unie "Oběhové hospodářství“ tak, aby byla zvyšována konkurenceschopnost evropského průmyslu a ne naopak.

Již několik let z důvodů digitalizace a prosazování elektronických médií a nástrojů této techniky dochází ke snižování spotřeby a výroby grafických (tiskových) papírů. Tento trend nejde zcela zastavit, nicméně i tato oblast zůstane ještě dlouho významným papírenským oborem. Optimistické výhledy ve všech ostatních druzích papírů a lepenek podtrhuje skutečnost, že se jedná o odvětví surovinově založené na trvale obnovitelných zdrojích, využívajících možností snadné recyklace své produkce a obecně vnímané jako environmentálně příznivé. V tomto ohledu je papírenská výroba v souladu se všemi zájmy společnosti.

Petr Sedláček, prezident ACPP

nastavení cookies Asociace českého papírenského průmyslu Asociace českého papírenského průmyslu
Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7
tel: +420 724 095 844
e-mail: acpp(***antispam***@***antispam***)acpp(***antispam***.***antispam***)cz