ASOCIACE
ČESKÉHO
PAPÍRENSKÉHO
PRŮMYSLU
jazyk CZ language EN
hledat
listopad v ACPP

listopad v ACPP

04.12.2012

Zástupci Asociace českého papírenského průmyslu se v uplynulém období zúčastnili na několika jednáních, která mají značnou důležitost pro více subjektů papírenské asociace.

Již koncem měsíce října zastupoval ACPP pan Tymich na 5. zasedání Rady pro druhotné suroviny a odpady ustavené při Pracovním týmu pro hospodářskou politiku RHSD. Na tomto jednání v prostorách Ministerstva průmyslu a obchodu zazněla nejprve informace o stavu schvalování dokumentů Státní energetická koncepce ČR a Surovinová politika ČR. Dále se jednalo o stavu přípravy nové legislativy v oblasti odpadového hospodářství (Plán odpadového hospodářství, věcný záměr zákona o odpadech, novela zákona č. 477/2001 o obalech, věcné záměry zákonů o zpětném odběru výrobků), byla poskytnuta informace o stavu jednání na úrovni EU v oblasti kritérií "odpad – neodpad" a o stavu transpozice některých směrnic EU o elektrických odpadech a některých nebezpečných látkách v nich (2012/19/EU a 2011/65/EU). Zazněla zde i informace o systému vzdělávání pro zpracování druhotných surovin (projekt v rámci Národní soustavy vzdělávání a Národní soustavy kvalifikací) a jednalo se i o výsledcích statistického šetření o odpadech a druhotných surovinách za rok 2011.

Dne 14. 11. 2012 se zúčastnili zástupci sekretariátu ACPP panové Mlynář a Lešikar odborného papírenského semináře SPPC v Čejkovicích, zaměřeného tentokrát na sušení na papírenských strojích. Byla zde i dobrá možnost k setkání s reprezentativními zástupci papírenského průmyslu v SR. Druhý den v Čejkovicích také zasedalo širší předsednictvo SPPC, které se zabývalo hlavně přípravou větší mezinárodní konference Papír a celulóza 2013 v červnu ve Velkých Losinách a organizací dalších menších akcí v příštím roce ale už i v roce 2014.

Mgr. Mlynář pak 15. 11. 2012 v Brně zastupoval ACPP a ADP na Valné hromadě občanského sdružení FSC ČR, které je národní kanceláří a oficiálním zástupcem mezinárodní organizace Forest Stewardship Council (FSC). Cílem této organizace je prosazovat environmentálně vhodné, sociálně přínosné a ekonomicky životaschopné lesní hospodaření v České republice i ve světě. Na VH FSC ČR bylo diskutováno i aktuální téma nedostatku FSC suroviny v ČR a nové nařízení tzv. EU Timber Regulation.

Další pravidelné jednání Rady členů Svazu průmyslu a dopravy ČR, ve které má zastoupení i ACPP (tentokrát p. Lešikar) se uskutečnilo 21. listopadu 2012 v Praze. Po informacích přímo od prezidenta SP ČR (jednání tripartity, oblast exportu, technického vzdělávání, strukturálních fondů a kohezní politiky, jednání o cenách energií v návaznosti na OZE) se prezentovali zástupci GE Money bank v ČR. Následně zde zazněly informace ze sekce hospodářské politiky (Ekonomická analýza environmentálně energetické legislativy a regulativy ve vztahu ke konkurenceschopnosti českého průmyslu s doporučeními pro další postup, aktualizace Státní energetické koncepce, efektivnost získávání statistických dat, pracovní skupina řešení politiky podpory OZE), zaměstnavatelské sekce a poradkyně GŘ prezentovala nový návrh Zákona o lobbingu. Předneseny byly i informace ze sekce mezinárodních vztahů (tři dokumenty EU: Průmyslová politika – posilování konkurenceschopnosti, Akt o jednotném trhu II a Pracovní program na léta 2013-14) a ze sekce komunikace (aktivity Svazu a lobování v Bruselu, jednání o spolupráci s ČTK, potřeba aktualizace členské základny).

V Klubu Lávka se dne 22. 11. 2012 uskutečnilo setkání zástupců ACPP (pánové Mlynář a Lešikar) s prezidentem Svazu polygrafických podnikatelů (pan J. Sochůrek) a Vydavatelství svět tisku (pan M. Jamrich a I. Doležal) ve věci propagační kampaně na podporu používání papíru v duchu evropské iniciativy Two Sides. Předtím již bylo jednáno i se zástupcem Svazu velkoobchodů papírem panem M. Voštou (Europapier), který prezentoval už připravený a do češtiny přeložený materiál této evropské kampaně. Pracovní setkání se uskutečnilo při příležitosti odborného semináře Společnosti tisku a Svazu polygrafických podnikatelů s názvem "Řídicí informační systémy v tiskárnách".

V průběhu listopadu se také uskutečnilo jednání pana Volejníka a Mlynáře s Českou obalovou asociací SYBA ohledně spolupráce a koordinace činnosti v následujícím období. SYBA se svým Obalovým institutem organizovala také v Čestlicích u Prahy dne 28. 11. 2012 již 6. český a slovenský obalový kongres, na který navazoval Obalový galavečer, kde byla předávána ocenění národní soutěže Obal roku 2012 a Design Touch. Jednu z cen, a to přímo exponátu firmy Servisbal Obaly z Dobrušky, který získal posléze i hlavní Cenu předsedkyně odborné poroty J. Lukešové, předával za ACPP pan M. Lešikar.

Hlavní akcí před koncem roku 2012 byla 48. valná hromada Asociace českého papírenského průmyslu, která se konala od 13,00 hod. dne 29. listopadu 2012 ve Štětí. Jednání VH v administrativní budově členské firmy Mondi Štětí předcházelo od 9 hod. zasedání dozorčí rady a od 10,30 hod. pak pravidelné jednání představenstva ACPP, které se zabývalo především přípravou podkladů pro následující valnou hromadu (o 48. VH a jejích závěrech bude následovat samostatný text).

nastavení cookies Asociace českého papírenského průmyslu Asociace českého papírenského průmyslu
Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7
tel: +420 724 095 844
e-mail: acpp(***antispam***@***antispam***)acpp(***antispam***.***antispam***)cz