ASOCIACE
ČESKÉHO
PAPÍRENSKÉHO
PRŮMYSLU
jazyk CZ language EN
hledat
nové představenstvo a prezident ACPP

nové představenstvo a prezident ACPP

10.12.2009

Dne 3. prosince 2009 se konala v hotelu Chvalská Tvrz (Praha 9) již 42. řádná valná hromada Asociace českého papírenského průmyslu (ACPP).

Tato valná hromada kromě jiného zvolila po uplynutí čtyřletého funkčního období nové desetičlenné představenstvo ACPP. To na svém prvním zasedání zvolilo na již druhé funkční období prezidentem ACPP pana ing. Ivo Klimšu (generální ředitel a. s Biocel Paskov). Viceprezidentem ACPP byl zvolen ing. Petr Sedláček (Mondi Štětí).

Valná hromada poté také zvolila novou tříčlenou dozorčí radu ACPP v čele s ing. Ivo Urbancem (Huhtamaki Přibyslavice) a schválila prodloužení platnosti stávající vyšší kolektivní smlouvy i pro rok 2010.

V úterý 8. 12. 2009 pak na svém řádném jednání pana ing. Ivo Klimšu zvolila prezidentem pro rok 2010 také Konfederace lesnických a dřevozpracujících svazů ČR, která zahrnuje sedm významných svazů a asociací zabývajících se problematikou lesního hospodářství a zpracování dřeva, včetně nábytkářského a papírenského průmyslu. -JML-

nastavení cookies Asociace českého papírenského průmyslu Asociace českého papírenského průmyslu
Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7
tel: +420 724 095 844
e-mail: acpp(***antispam***@***antispam***)acpp(***antispam***.***antispam***)cz