ASOCIACE
ČESKÉHO
PAPÍRENSKÉHO
PRŮMYSLU
jazyk CZ language EN
hledat
prohlášení CEPI

prohlášení CEPI

13.11.2009

Zajištění budoucnosti papírenského průmyslu vyžaduje činy

Přední aktéři evropského průmyslu papíru a celulózy v Bruselu během schůzky s evropským komisařem pro podnikání a průmysl Güntherem Verheugenem prezentovali své prohlášení, týkající se konkurenceschopnosti a zaměstnanosti. Jejich apel varuje, že pokud nebudou rychle nalezena řešení jak reagovat na ekonomickou krizi a dokud nebude prosazen racionálnější politický přístup, nebude zachována konkurenceschopná transformace evropského průmyslu.

Prezident CEPI Magnus Hall po jednání s komisařem Verheugenem řekl: "Evropská unie si nemůže dovolit přivést do krize sektor papíru a buničiny a s ním spojený řetězec hodnot. Musíme spolu s Evropskou komisí najít příčiny současných problémů, zajistit, aby se neuskutečnilo nic, co by mohlo ještě zhoršit současnou špatnou situaci a dát dohromady řešení, která se vypořádají s konkrétními problémy".

Teresa Presas, výkonná ředitelka CEPI, řekla ve svém komentáři k manifestu: "Předložili jsme přesný soupis oblastí, v nichž – jak se domníváme – by Komise mohla být progresivní a dát stimul, který průmysl potřebuje. Musí uvést slova v činy a postupovat v souladu s cíli, které pro Evropu stanovila".

Hlavní oblasti, v nichž CEPI nabádá Evropskou komisi ke konání, zahrnují následující problematiku:

  • zajištění lepší vyváženosti ve vytváření strategie mezi zastánci zájmů týkajících se ekologie, konkurenceschopnosti a zaměstnanosti;
  • poskytnutí možnosti Evropě konkurovat těm účastníkům trhu, jejichž energetické náklady jsou nižší;
  • systém EU pro obchodování s emisemi vytvářet tak, aby v něm byli vítězové a ne oběti;
  • podporování dostupnosti surovin a přístupu na trh;
  • využívání flexibility v pravidlech hospodářské soutěže pro usnadnění restrukturalizace;
  • boj s protekcionismem v konkurenčních zemích;
  • zavádění inovací do praxe.

Průmysl papíru a celulózy je významným poskytovatelem pracovních míst a ekonomických hodnot na základě nepřetržitých modernizací a zavádění nových technologií. Průmysl papíru a celulózy je pro jiné příkladem v tom, jakým způsobem reaguje na současné složité úkoly, kterým musíme čelit, v neposlední řadě při zmírňování klimatických změn. Jeho úspěch je založen na trvale udržitelném hospodaření. Postupuje podle zásad trvale udržitelného lesního hospodářství, dbá na zajišťování zásobování energií z obnovitelných zdrojů a optimalizuje zdroje na základě nejvyšší míry recyklace.

Pokud nebude zajištěna elementární politická pomoc, přijde tento průmyslový obor o specifické a jedinečné výsledky, k nimž dospěl trvale udržitelnou produkcí i spotřebou. Zanikne tak komplexní potenciál pokroku a na tom může společnost jako celek pouze prodělat.

Daniela Haiduc
CEPI Communication Manager

nastavení cookies Asociace českého papírenského průmyslu Asociace českého papírenského průmyslu
Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7
tel: +420 724 095 844
e-mail: acpp(***antispam***@***antispam***)acpp(***antispam***.***antispam***)cz