ASOCIACE
ČESKÉHO
PAPÍRENSKÉHO
PRŮMYSLU
jazyk CZ language EN
hledat
seminář o certifikaci zpracovatelského řetězce FSC

seminář o certifikaci zpracovatelského řetězce FSC

01.07.2009

Asociace českého papírenského průmyslu a FSC ČR. ve spolupráci s certifikační firmou NEPCon pozvala zástupce zainteresovaných firem na seminář o certifikaci zpracovatelského řetězce (CoC) nazvaný "Jak certifikovat zpracovatelský řetězec FSC CoC". Seminář se konal pod záštitou Konfederace lesnických a dřevařských svazů dne 18. června 2009 v hotelu Myslivna v Brně.

Akce byla určena všem podnikům ve zpracovatelském řetězci dřeva a papíru včetně obchodních společností. Zástupci firem se zde mohli seznámit souhrnně s požadavky systému FSC na certifikaci zpracovatelského řetězce dřeva, které jsou dány zejména politikou FSC-STD-40-004 (popisuje možné způsoby výroby FSC zboží prostřednictvím transferového, kreditního nebo prahového systému).

Na místě byla také dobrá příležitost k osobním konzultacím se zástupcem akreditované certifikační firmy NEPCon.

Certifikace FSC

Mezinárodní systém certifikace odpovědného lesního hospodaření a navazujícího zpracovatelského řetězce dle FSC je na vzestupu ve světě i v České republice (existují samozřejmě i certifikace dle jiných systémů, např. v ČR a střední a severní Evropě je dosud nejrozšířenější PEFC). Celosvětově počet podniků v řetězci zpracování dřeva CoC dle FSC roste o desítky procent ročně, v únoru 2009 činil již 12.300 subjektů. V ČR se v roce 2008 zvýšilo množství certifikovaných podniků o 50 % na celkem 35 firem. Nárůst je zřejmý zejména v polygrafickém průmyslu, kde certifikát FSC získalo šest tiskáren, dále pak i dvě papírny a jeden velkoobchod papírem. Další podniky z různých odvětví zpracování dřeva, průmyslu papíru a celulózy či polygrafie FSC certifikaci připravují. Informace o všech certifikovaných firmách jsou k dispozici ve vyhledávači www.fsc-info.org. Podrobný popis samotného certifikačního procesu (podmínky a poradenský servis) je na www.czechfsc.cz.

Na semináři byl po úvodním slovu p. Paříka za ACPP (respektive KLDS) představen koncept tzv. kontrolovaného dřeva ("FSC controlled wood"), který umožňuje podnikům značit část své produkce značkou FSC i při relativně malém vstupu FSC materiálu. Necertifikovaný podíl materiálu při výrobě FSC výrobků totiž může být doplněn vstupem FSC kontrolovaného dřeva. Následovaly konkrétní prezentace Certifikace FSC – rozšíření a význam v ČR a zahraničí (Mgr. Michal Rezek, kontaktní osoba FSC pro ČR), Certifikace zpracovatelského řetězce FSC CoC (Ing. Tomáš Duda, zástupce ředitele FSC ČR), Proces certifikace podniku ve zpracovatelském řetězci (Ing. Juraj Tužinský, NEPCon), FSC kontrolované dřevo – koncept a dostupnost v ČR a SR (Ing. Tomáš Duda) a Certifikace FSC CoC pro průmysl papíru a celulózy a tiskárny (Ing. Juraj Tužinský).

Účastníci semináře měli v podstatě poprvé u nás možnost získat souhrnný přehled o požadavcích systému FSC na certifikaci zpracovatelského řetězce dřeva či papíru a FSC kontrolovaného dřeva, který se stává především důležitým předpokladem pro úspěšný export na vyspělé evropské a světové trhy.

Miloš Lešikar

nastavení cookies Asociace českého papírenského průmyslu Asociace českého papírenského průmyslu
Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7
tel: +420 724 095 844
e-mail: acpp(***antispam***@***antispam***)acpp(***antispam***.***antispam***)cz