ASOCIACE
ČESKÉHO
PAPÍRENSKÉHO
PRŮMYSLU
jazyk CZ language EN
hledat
Sběrový papír

Trh se sběrovým papírem

20.01.2020

Situace na trhu sběrového papíru v České republice je podobná jako ve většině zemí Evropy. Postupně narůstá nabídka, která stále více převyšuje jen mírně rostoucí poptávku. Příčinou je postupné omezování importu Čínou a to již od konce roku 2017, které vrcholí v současné době. Export z Evropy do Číny postupně klesl na třetinu a očekává se jeho další omezení. V Evropě tak zůstává aktuálně ročně asi 5 mil tun sběrového papíru oproti roku 2016. Recyklace, tj. spotřeba sběrového papíru v Evropě obecně mírně roste, ačkoli se snižuje výroba a spotřeba grafických papírů, naopak pozitivně se vyvíjí výroba a spotřeba obalových papírů. Vyšší spotřeba sběrového papíru pro výrobu u obalových papírů ale nepokrývá stávající přebytek z důvodů omezování exportu.

Na rovinu je třeba říct, že nejen z Evropy, ale zejména i z Ameriky, byla do Číny exportována nejhorší kvalita, až Číňané řekli „DOST“. Navyšování exportu do jiných asijských států pomohlo jen částečně.

Do této chvíle se dalo hovořit pouze o negativních dopadech do profitability sběru z důvodů snižování cen ve vazbě na vývoj v Evropě. Nyní je již ale problém sběrový papír v některých kvalitách vůbec prodat. Papírenský průmysl zejména v obalových papírech nesnižuje produkci, naopak - ta mírně roste, ale zvyšující nabídku sběrového papíru nepokryje. ČR má navíc dlouhodobě problém s nedostatkem recyklačních kapacit a je tedy závislá na exportu. Sebere se zde asi 1 mil. tun, ale recykluje zhruba jenom 220 tisíc tun. V době přebytku pak všechny zahraniční společnosti preferují domácí zdroje a to i s ohledem na nižší přepravní náklady.

Nahradit export do Číny a Asie nebude jednoduché a očekávat nějaké zlepšení v letošním roce je téměř nemožné. Situace se tedy zřejmě bude zhoršovat a lze očekávat problémy zejména v obecním sběru, který bude muset být dotován. Určité zlepšení poptávky přijde po najetí nových papírenských kapacit v Evropě ve druhé polovině roku 2020 a to až o 3,5 mil. tun ročně. Dojde k jistému přeskupení poptávky v rámci Evropy a přechodnému zlepšení situace. Pro ČR jde o pozitivní informaci, protože poptávaného množství asi 1 mil. tun bude v dosahu našeho exportu (Slovensko a východní část Německa).

Jak to ovlivní aktuálně obecně preferované oběhové hospodářství? Positivně ne, ale stále věříme, že jde o přechodnou dobu a postupem času, neuvažujeme-li o recesi, dojde k vyrovnání nabídky s poptávkou a to nejpozději v roce 2021, kdy „přijdou“ další nové kapacity pro recyklaci. Úroveň sběru v České republice je na vysoké úrovni a např. cíl EK pro recyklaci použitých papírových obalů pro rok 2025 ve výši 80 % plníme již nyní. Problémem však je, že jsme, jak již bylo řečeno, výrazně závislí na exportu sběrového papíru.

Evropský papírenský průmysl, který se sdružuje v Evropské konfederaci (CEPI), kde i ACPP je aktivním členem, se stále snaží navyšovat podíl sběrového papíru pro výrobu nového papíru, což dokladují i čísla v porovnání s výrobou s čerstvých vláken (dřevo – buničina). Od roku 2000 se zvýšil podíl sběrového papíru pro výrobu z 45 % na 53 %. Papírenský průmysl bez ohledu na politiku EU již většinově plní základní principy a cíle oběhového hospodářství, jak z pohledu minimalizace odpadů, recyklace a bio-ekonomického přístupu s výhradním používáním obnovitelných surovin. Také již dlouhodobě plní prvky průmyslu 4.0 a digitalizace.

Situací v oblasti sběrového papíru a recyklace se bude zabývat také seminář ACPP v rámci doprovodného programu veletrhu EmbaxPrint 2020 dne 21. dubna v Brně a v září pak další ročník pravidelné odborné konference na jižní Moravě.                 Jaroslav Tymich

nastavení cookies Asociace českého papírenského průmyslu Asociace českého papírenského průmyslu
Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7
tel: +420 724 095 844
e-mail: acpp(***antispam***@***antispam***)acpp(***antispam***.***antispam***)cz