ASOCIACE
ČESKÉHO
PAPÍRENSKÉHO
PRŮMYSLU
jazyk CZ language EN
hledat
historie papírenského svazu

historie papírenského svazu

  • 1872 - Sdružování průmyslníků v profesní svazy začalo s přechodem z řemeslné na průmyslovou výrobu. Čeští průmyslníci se stali spoluzakládajícími členy SVAZU VÝROBCŮ PAPÍRU v Rakousko-Uhersku, který vznikl v roce 1872.
  • 1918 - Po získání samostatnosti Československa byl v říjnu 1918 založen oborový svaz s názvem Hospodářské sdružení průmyslu papíru.
  • 1945 - Obnovení činnosti papírenského svazu, přerušené okupací, pod názvem HOSPODÁŘSKÁ SKUPINA PRO PRŮMYSL PAPÍRU.
  • 1949 - Zánik svazu.
  • 1991 - Dne 15. října 1990 byl založen SVAZ PRŮMYSLU PAPÍRU A CELULÓZY, oficiální registrace se uskutečnila 4.9.1991.
  • 2008 - Po sedmnácti letech se 39. valná hromada Svazu průmyslu papíru a celulózy rozhodla změnit název na ASOCIACE ČESKÉHO PAPÍRENSKÉHO PRŮMYSLU (ACPP) a zároveň představila i nové logo.
  • 2010 - Sekretariát asociace (ACPP) i redakce časopisu P+C se přestěhovaly z Prahy do Štětí, v závěru roku 2010 předáno vydávání časopisu Papír a celulóza Vydavatelství Svět tisku.
  • 2015 - ACPP má sídlo na společné adrese s ALDP: U Uranie 954/18, Praha 7, Holešovice
  • 2024 - Sekretariát ACPP se přestěhoval spolu s ALDP na adresu: Dělnická 213/12, Praha 7, Holešovice
nastavení cookies Asociace českého papírenského průmyslu Asociace českého papírenského průmyslu
Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7
tel: +420 724 095 844
e-mail: acpp(***antispam***@***antispam***)acpp(***antispam***.***antispam***)cz