ASOCIACE
ČESKÉHO
PAPÍRENSKÉHO
PRŮMYSLU
jazyk CZ language EN
hledat
orgány ACPP

orgány ACPP

Nejvyšším orgánem asociace je Valná hromada, která jedná zpravidla 2x ročně. V období mezi zasedáním Valné hromady je asociace řízena představenstvem, které bylo zvoleno nově v listopadu 2021 (do roku 2025) a pracuje ve složení:

Prezident

  • Ing. Jaroslav Tymich, jednatel EURO WASTE s.r.o.
Viceprezident
  • Ing. Miroslav Zítka, generální ředitel Mondi Štětí, a.s.

Členové představenstva:

  • Ing. Jaroslav Jiřička, předseda představenstva KRPA Paper a.s.
  • Ing. Petr Volejník, ředitel COREX CZECH s.r.o.
  • Ing. Kateřina Kupková,  Lenzing Biocel Paskov a.s.
  • Ing. Roman Mamula, OP papírna s. r. o., Olšany
  • Ing. Ivan Ševčík, ředitel sekretariátu ACPP


Činnost asociace je kontrolována dozorčí radou ve složení

  • Bc. Lenka Jíchová, předsedkyně DR - ředitelka LeoCzech s.r.o.
  • Ing. Jan Gojný, Ph.D, ODCP, Univerzita Pardubice
  • Evžen Pelikán, člen DR - jednatel EMBA s.r.o.
nastavení cookies Asociace českého papírenského průmyslu Asociace českého papírenského průmyslu
Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7
tel: +420 724 095 844
e-mail: acpp(***antispam***@***antispam***)acpp(***antispam***.***antispam***)cz