ASOCIACE
ČESKÉHO
PAPÍRENSKÉHO
PRŮMYSLU
jazyk CZ language EN
hledat
ACPP na jaře 2013

ACPP na jaře 2013

21.05.2013

Dne 12. dubna 2013 se konala v budově ČSVTS v Praze na Novotného lávce valná hromada České lesnické společnosti. Jednu z úvodních prezentací na téma "Papírenský průmysl – významný zpracovatel dřevní hmoty" zde měl prezident ACPP pan Ivo Klimša. Velmi zajímavá byla i následující odborná přednáška "Využití dřevní suroviny v dřevozpracujícím průmyslu" prof. Petra Horáčka z MZU v Brně, zaměřená hlavně na kvalitativní hodnocení dřeva, jako dále hojně využívaného a zpracovávaného materiálu. Mezi příspěvky hostů (MZV ČR, ÚHUL) na této lesnické valné hromadě zazněl i pozdrav jménem členů ADP a ACPP přednesený panem Patrikem Mlynářem.

Řádné jednání představenstva ACPP se uskutečnilo podle plánu dne 25. dubna 2013 z zámku ve Křtinách u Brna. Na programu byla především operativní problematika asociace (plnění rozpočtu, stav členské základny, příprava VH apod.). Byl také upřesněn termín dalšího zasedání představenstva a konání jarní valné hromady ACPP a to až na 21. června 2013 ve Štětí. Ve druhém červnovém týdnu bude probíhat ve Velkých Losinách po čtyřech letech velká mezinárodní konference SPPC Papír a celulóza 2014, kde se zástupci většiny členských firem ACPP budou aktivně zúčastnit.

Na jednání představenstva ACPP ve Křtinách u Brna se jako host jednání zúčastnila také paní Menšíková z BVV, která informovala o aktuálním stavu příprav veletrhu Embax, který se bude v únoru 2014 konat na brněnském výstavišti společně s akcemi PRINTexpo a potravinářským veletrhem SALIMA. ACPP zde opět chystá společný stánek a bude podporovat členy asociace i při případné samostatné účasti na tomto jediném profesním veletrhu u nás, jehož je ACPP oficiálním partnerem.

Ředitel sekretariátu ACPP pan P. Mlynář zastupoval ACPP dne 15. 5. 2013 na pravidelném jednání Rady SP ČR i na následném jednání o zpracovávání a sumarizování statistických výsledků. Na jednání na MPO ČR 27. května a na valné hromadě členů SVVL dne 30. 5. 2013 v Průhonicích bude zastupovat ACPP pan M. Lešikar.

V průběhu dubna a května také probíhaly v sekretariátu ACPP intenzivní přípravy akce Spring meeting RC CEPI v Praze. Jedná se o pravidelné zasedání členů recyklačního výboru při CEPI, které se na pozvání zástupce ACPP v tomto orgánu pana J. Tymicha tentokrát chystá na termín 6.-7. 6. 2013 do pražského hotelu InterContinental.

nastavení cookies Asociace českého papírenského průmyslu Asociace českého papírenského průmyslu
Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7
tel: +420 724 095 844
e-mail: acpp(***antispam***@***antispam***)acpp(***antispam***.***antispam***)cz