ASOCIACE
ČESKÉHO
PAPÍRENSKÉHO
PRŮMYSLU
jazyk CZ language EN
hledat
licenční papírenské studium v Pardubicích

Licenční papírenské studium v Pardubicích

01.06.2021

Na posledním jednání představenstva ACPP zazněla také zpráva ing. Gojného o problematice a stavu výuky na ODCP FCHT Univerzity Pardubice se závěrem, že asociace bude podporovat spolupráci s tímto členským subjektem v oblasti magisterských vzdělávacích programů a licenčního studia.

Oddělení dřeva, celulózy a papíru Ústavu chemie a technologie makromolekulárních látek na Fakultě chemicko-technologické UP aktuálně vyhlašuje 13. licenční studium Základy technologie výroby vláknin, papíru a lepenek a jejich zpracování. To je určeno k dalšímu vzdělávání a rekvalifikaci pracovníků s vysokoškolským vzděláním, popř. se středoškolským vzděláním s maturitou, kteří pracují v celulózo-papírenském nebo zpracovatelském oboru. Přednášky zaměřené na základní poznatky z papírenské technologie budou obsahovat následující témata:

  • Charakterizace vláknité surovinové základny a technologie výroby vláknin
    Přehled surovin pro výrobu papírenských vláknin. Základy chemie a morfologie dřeva. Technologie výroby základních vláknin (dřevovina, mechanická buničina, chemická buničina, nové typy vláknin). Charakteristické vlastnosti vláknin. Úprava vláknin. Inženýrství chemického zpracování dřeva.
  • Technologie výroby papíru, lepenek a procesy jejich zpracování
    Charakterizace papírů a lepenek, jejich členění a základní požadavky na jejich vlastnosti. Princip procesů přípravy papíroviny (rozvlákňování, třídění, mletí, plnění, klížení, barvení). Formace papírů a lepenek na papírenských a lepenkových strojích včetně dokončovacích operací. Papírenské zkušebnictví, normalizace a ISO normy včetně praktických cvičení v laboratořích. Teoretické základy procesů výroby papíru. Základní technologické principy procesů povrchového zušlechťování papíru. Přehled zpracovatelských operací při výrobě obalů a dalších výrobků z papíru a lepenky včetně základních principů polygrafického zpracování.
  • Environmentální a výrobní problémy celulózo-papírenské výroby v praxi
    Přehled nejčastějších technologických problémů při výrobě vláknin a papíru, rozbor příčin jejich vzniku a možná technologická řešení problémů. Ekologické aspekty výroby vláknin, papíru a zpracovatelských procesů. Zpracování druhotných vláken a procesy jejich zušlechťování. Problematika čištění odpadních vod.

Licenční studium je třísemestrové a zahrnuje 7 třídenních soustředění v Pardubicích. Je zakončeno obhajobou závěrečné práce. Absolventům je vydáno osvědčení o absolvování licenčního studia. Studium bude při dostatečném počtu zájemců zahájeno v únoru 2022. Přihlášky se přijímají do 31. října 2021. Předpokládané školné činí 25 000 Kč. Další náklady (stravné, ubytování a cestovné) si hradí účastníci sami.

Přihlášky ke studiu přijímá prof. Ing. František Potůček, CSc. (tel.: 466 038 016, e-mail: frantisek(***antispam***.***antispam***)potucek(***antispam***@***antispam***)upce(***antispam***.***antispam***)cz). Další informace jsou na webových stránkách Univerzity Pardubice https://fcht.upce.cz/fcht/uchtml/odcp/informace-o-studiu/celozivotni-vzdelavani.html#collapse146588
nastavení cookies Asociace českého papírenského průmyslu Asociace českého papírenského průmyslu
Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7
tel: +420 724 095 844
e-mail: acpp(***antispam***@***antispam***)acpp(***antispam***.***antispam***)cz