ASOCIACE
ČESKÉHO
PAPÍRENSKÉHO
PRŮMYSLU
jazyk CZ language EN
hledat
p. Mlynář novým náměstkem na MZ ČR

P. Mlynář novým náměstkem na MZ ČR

08.10.2014

Novým náměstkem pro úsek lesního hospodářství ministr zemědělství Marian Jurečka jmenoval k 1. 10. 2014 Mgr. Patrika Mlynáře a současně jmenoval k 6. 10. nového ředitele ÚZEI. Zde bylo vypsáno otevřené výběrové řízení, ve kterém byla z 22 uchazečů vybrána ing. Michaela Šolcová.

"Jsem přesvědčen, že jsme vybrali uchazeče, kteří mají odborné předpoklady a dlouholeté zkušenosti v daném oboru. Očekávám od nich profesionalitu a schopnost komunikovat s odbornou i laickou veřejností," řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

Náměstkem ministra pro úsek lesního hospodářství MZ ČR byl tedy jmenován Mgr. Patrik Mlynář, který vystudoval Univerzitu Palackého v Olomouci, právnickou fakultu. Pracoval na Ministerstvu zemědělství nejprve jako právník a později jako tajemník náměstka pro lesní hospodářství. V posledních letech byl výkonným ředitelem Asociace lesnických a dřevozpracujících podniků (ALDP) a současně i ředitelem sekretariátu Asociace českého papírenského průmyslu (ACPP).

"Vedle zajištění řádného fungování ústřední státní správy v oblastech lesnictví, rybářství, a myslivosti, chci přispět ke stabilizaci v odvětví, a to zejména cestou otevřené a konstruktivní komunikace se všemi zainteresovanými stranami," uvedl Patrik Mlynář.

V návaznosti na to došlo i ke změně v řízení obou zmíněných odborných asociací (ALDP a ACPP), kde po Mgr. Mlynářovi převzal obě funkce ing. Zdeněk Musil, dřívější pracovník zastoupení společnosti Stora Enso v ČR. Sekretariáty ALDP i ACPP pracují společně na adrese U Uranie 18, 170 00 Praha 7, kam by měla směřovat i poštovní korespondence, sídlo ACPP je nadále na původní adrese ve Štětí, kde zůstává i archív papírenské asociace a také časopisu Papír a celulóza.

nastavení cookies Asociace českého papírenského průmyslu Asociace českého papírenského průmyslu
Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7
tel: +420 724 095 844
e-mail: acpp(***antispam***@***antispam***)acpp(***antispam***.***antispam***)cz