ASOCIACE
ČESKÉHO
PAPÍRENSKÉHO
PRŮMYSLU
jazyk CZ language EN
hledat
setkání odborníků na Chvalské Tvrzi

setkání odborníků na Chvalské Tvrzi

16.11.2009

Třetí setkání papírenských odborníků

Dne 22. října 2009 se od 14,00 hodin konalo v hotelu Chvalská Tvrz v Horních Počernicích (Praha 9) po zasedání představenstva ACPP další pracovní setkání papírenských odborníků, kterého se tentokrát zúčastnila i řada pozvaných zástupců odborných škol.

V rámci prvního projednávaného tématu seznámil přítomných 22 účastníků hlavní ekonom ČSOB, pan Martin Kupka, velmi názornou a poutavou formou se současnými trendy naší i světové ekonomiky. Přiblížil posluchačům, jak to vypadá s případným budoucím přijetím eura v ČR a jak si stojí české banky.

Druhé projednávané téma, zaměřené na odborné školství, z pohledu ministerstva ČR uvedl Mgr. Pracný, vedoucí oddělení středního vzdělávání MŠMT a poté detailně přiblížily ing. Husová a RNDr. Bucharová z Národního ústavu odborného vzdělávání. Vzdělávací programy jsou dle vyjádření zástupců ministerstva i pro průmysl papíru a celulózy připraveny.

Následovala velmi živá, někdy až bouřlivá diskuse, ze které vzešlo poznání, že reálná možnost připravit si nové odborníky je pouze ve spojení požadavků výrobních či zpracovatelských závodů a zajištění dostatečného počtu studentů či učňů. Nejistota zůstává v souvislosti s několikaletou ztrátou kontinuity vyučování papírenských oborů na školách.

Klaus Renner

nastavení cookies Asociace českého papírenského průmyslu Asociace českého papírenského průmyslu
Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7
tel: +420 724 095 844
e-mail: acpp(***antispam***@***antispam***)acpp(***antispam***.***antispam***)cz