ASOCIACE
ČESKÉHO
PAPÍRENSKÉHO
PRŮMYSLU
jazyk CZ language EN
hledat
setkání papírenských odborníků k hospodářské situaci v ČR

setkání papírenských odborníků k hospodářské situaci v ČR

03.03.2009

ACPP – setkání odborníků v Hotelu Akademie – Naháč dne 18. 2. 2009

Hospodářská situace v ČR se koncem roku 2008 začala vyvíjet směrem, který může přímo ovlivnit také papírenské odvětví. K odborné diskuzi nejen na toto téma pozvala Asociace českého papírenského průmyslu do hotelu Akademie – Naháč vedoucí pracovníky papírenských a dodavatelských firem a to i nečleny ACPP.

Úvodem setkání promluvil p. Ivo Klimša (prezident ACPP a generální ředitel a.s. Biocel Paskov), který přivítal přítomné a nastínil základní zaměření semináře na dva hlavní body:

1) Ekonomická krize a její dopady na papírenský průmysl

2) Revitalizace ACPP – nová organizace a směrování činnosti

P. Tauc představil navzájem všechny přítomné (bylo jich 23) a předal slovo k úvodní delší přednášce p. B. Dlouhému ze Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Ten ve svém příspěvku seznámil účastníky se stanoviskem SP ČR k současně probíhající hospodářské recesi (pokles průmyslové výroby v prosinci až o 17%) na základě výsledků ankety SP ČR. Recese bude zřejmě velmi hluboká. Dále pak hovořil o jednáních v tripartitě a stanovisku SP ČR k opatřením, přijímaným vládou (tzv. RIA, která jsou bohužel často bez konkrétního zkoumání výsledných dopadů).

V dalších částech proslovu byla přiblížena následující problematika:

 • příčiny krize: politická záležitost, chyba v systému, nutná regulace (i rizika s tím spojená)
 • hloubka a délka krize (rychlost postupu v návaznosti mezi jednotlivými odvětvími)
 • krize umožňuje řešení některých témat, která byla dlouhodobě odkládána
 • větší aktivita vlády k veřejným zakázkám
 • podnikatelské prostředí – řeší se, ale stále neodpovídá evropským standardům
 • hospodářský vývoj záleží na exportu
 • pokles investičních aktivit
 • důležité bude chování bank – finance
 • úvěrování
 • platební morálka
 • sociální smír
 • průmysl nemá za vládu reprezentativního kompetentního partnera, nutné více konzultací s podnikateli a svazy
 • RIA (legislativa versus podnikání), např. vodní zákon, horní zákon, některá nařízení, která přesahují požadavky EU

Na doplnění úvodního referátu vystoupil p. Zbořil (viceprezident ACPP) s dalšími navazujícími poznámkami:

 • krize nastoupila v období restrukturalizace velkých společností v USA, které byly silně podinvestovány
 • v Evropě není tak velká recese jako v USA – problémy jsou v různých zemích rozdílné, v SRN jsou však bohužel velké a to je náš největší partner
 • důležitá je analýza strukturálních problémů ve všech sektorech, některé jsou předimenzovány
 • evropská regulace je velmi nákladná
 • zelené balíčky
 • EU by ráda převedla např. textilní průmysl evropských firem z Asie zpět do Evropy

Před následující obsáhlou diskuzí byly prezentovány p. Rennerem výsledky dotazníkového průzkumu ACPP a vyjádření k jednotlivým otázkám: „Projevuje se ve vašem podnikání ekonomické zpomalení a finanční krize? Jaké jsou vaše největší problémy? Pociťujete důsledky na domácím trhu/ na zahraničních trzích? Působí vám krize jiného odvětví prodejní nebo výrobní problémy? Co doporučujete/potřebujete k překonání důsledků finanční krize?

Do diskuze se poté aktivně a opakovaně zapojili prakticky všichni zástupci firem, účastnících se na tomto odborném setkání (Krkonošské papírny, JIP - Papírny Větřní, Biocel, Dopla PAP, Smurfit Kappa Czech (závod Morava Paper), Euro Waste, Papcel, Mondi Štětí, MK Trade Plzeň, Neograph a Duropack Bupak.

Po přestávce bylo projednáváno druhé téma, věnované revitalizaci ACPP, změnám organizace, způsobu práce, zaměření asociace apod.

Úvodem opět promluvil p. Ivo Klimša a představil návrh nového statutu a uspořádání práce v ACPP (mimo jiné snížení počtu členů představenstva (5), hlavní by bylo shromáždění členů každé čtvrtletí s projednáváním činnosti a potřeb za aktivity všech členů, řízení cirkulujícím předsedou ze všech členů apod.).

Polemický postoj prezentoval opět p. J. Zbořil (prestiž při jednání s ostatními představuje prezident, viceprezidenti, členové představenstva, nutnost vytvořit a zapojit do práce specializované pracovní skupiny, které budou vytvářet stanoviska – poziční dokumenty).

Ve věcné diskuzi poté opět vystoupila řada přítomných zástupců členských firem i nečlenů. Závěr diskuze a celého pracovního setkání provedl p. Klimša a poděkoval současně všem účastníkům za aktivní a fundovaný přístup k projednávané tématice a za zajímavé náměty.

Poté následovaly další neformální rozhovory a diskuze během pracovní večeře a po ní.

J. Tauc a M. Lešikar

nastavení cookies Asociace českého papírenského průmyslu Asociace českého papírenského průmyslu
Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7
tel: +420 724 095 844
e-mail: acpp(***antispam***@***antispam***)acpp(***antispam***.***antispam***)cz