ASOCIACE
ČESKÉHO
PAPÍRENSKÉHO
PRŮMYSLU
jazyk CZ language EN
hledat
Svaz průmyslu a dopravy ČR

svaz průmyslu a dopravy ČR

Naše názory při tvorbě nové nebo z EU převzaté legislativy uplatňujeme zejména prostřednictvím Svazu průmyslu a dopravy ČR, který zastupuje český průmysl v tripartitě a realizuje veškeré oponentní a připomínkové akce vůči všem státním a jiným organizacím a institucím. Máme silné zastoupení v odborných sekcích, které zásadním způsobem ovlivňují požadavky a stanoviska průmyslu vůči státu. Pracujeme v následujících expertních týmech: hospodářská politika, environmentální politika (oběhová ekonomika, odpady, voda, ovzduší), energetika a klimatické změny, zaměstnanost a kolektivní vyjednávání. Zástupce ACPP byl zvolen do dozorčí rady Svazu a silně uplatňujeme naše zájmy i v dalších orgánech.

Pro zajištění výše uvedených aktivit jsou dílčí oblasti přiděleny do gesce jednotlivým členům představenstva. Máme také navázány přímé vazby na jednotlivá relevantní ministerstva a organizace, dále na české i evropské poslance, kde prosazujeme interní klíčové záležitosti přímo. Na některých důležitých tématech spolupracuje se skupinami dotčených asociací a jsme proto schopni postupovat společně a s větší silou. V poslední době je to například revize EU ETS, nový zákon o odpadech a vodní zákon, kde participujeme přímo při vytváření nové legislativy.

www.spcr.cz

nastavení cookies Asociace českého papírenského průmyslu Asociace českého papírenského průmyslu
Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7
tel: +420 724 095 844
e-mail: acpp(***antispam***@***antispam***)acpp(***antispam***.***antispam***)cz