ASOCIACE
ČESKÉHO
PAPÍRENSKÉHO
PRŮMYSLU
jazyk CZ language EN
hledat
životní prostředí

životní prostředí

Ekologické aspekty podnikání se stávají jedním z rozhodujících faktorů podnikatelského prostředí. Naplnění legislativních a dobrovolných norem bude v bezprostřední budoucnosti určující pro přežití a další perspektivu celé řady podniků, a to nejen v papírenském průmyslu.

Od přijetí první ekologické politiky papírenského průmyslu 9. Valnou hromadou v dubnu 1993, uplynula již řada let. Mnohé, co bylo v této politice obecně papírenským průmyslem přijato, bylo naplněno, něco překonal čas a objevily se další nové faktory, které si vyžadují bezprostřední pozornost. Proto byla 19. Valnou hromadou přijata dále uvedená politika ACPP v péči o životní prostředí. Ta se stává základnou pro činnost asociace v ochraně životního prostředí a východiskem pro vlastní ekologické politiky jednotlivých firem a zahrnuje tento program:

 1. Budeme soustavně zvyšovat využití dřevní hmoty, základního, nejvýznamnějšího a obnovitelného zdroje surovin papírenského průmyslu.
 2. Budeme zvyšovat podíl sběrového papíru v našich výrobcích a podporovat společná úsilí ke zvýšení recyklace papíru do optimální úrovně podle životního cyklu vlákna.
 3. Budeme soustavně omezovat škodlivé vlivy papírenského průmyslu do životního prostředí, a to jak z vlastní technologie, tak z obslužných procesů a dále budeme soustavně snižovat energetickou náročnost vlastních technologií.
 4. Z výrobních programů budeme postupně vylučovat suroviny se škodlivým efektem na životní prostředí včetně těch, které snižují recyklovatelnost papírenských výrobků.
 5. Postupnými úpravami technologií budeme usilovat o omezení vzniku odpadu přímo u zdroje.
 6. O ekologických problémech, aktivitách a řešeních budeme pravidelně informovat veřejnost, především v komunitách, kde pracují naše výrobní jednotky.
 7. Budeme iniciovat růst ekologického uvědomění spolupracovníků a podporovat uvědomění širší veřejnosti a ekologické aktivity v komunitách.
 8. Ve svých členských organizacích budeme podporovat uplatnění evropských standardů ekologického řízení (EMS, EMAS, normy řady ISO 14000) a rozvoj konceptu eko-efektivnosti, včetně plnění IPPC.
 9. Pravidelně budeme vyhodnocovat účinky uplatnění legislativy životního prostředí a ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR budeme iniciovat legislativní kroky, vedoucí ke zlepšení péče o životní prostředí při únosných nákladech.
 10. Jako řádný člen CEPI se budeme zúčastňovat činnosti výborů CEPI pro životní prostředí, pro recyklaci a pro lesní hospodářství a budeme aktivně spolupracovat na realizaci postupů a hlavních cílů, formulovaných v konceptech IPPC (integrované prevence a kontroly znečištění) a BAT (nejlepších dostupných technologií).
 11. Při úsilí o zlepšování životního prostředí budeme využívat nových nástrojů jako jsou dobrovolné dohody a pružné ekonomické nástroje.
nastavení cookies Asociace českého papírenského průmyslu Asociace českého papírenského průmyslu
Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7
tel: +420 724 095 844
e-mail: acpp(***antispam***@***antispam***)acpp(***antispam***.***antispam***)cz