ASOCIACE
ČESKÉHO
PAPÍRENSKÉHO
PRŮMYSLU
jazyk CZ language EN
hledat
30. výročí založení ACPP

30. výročí založení ACPP

04.11.2021

Dne 4. 11. 2021 se konala v kongresovém centru Floret v Průhonicích podzimní valná hromada ACPP. Po jejim skončení skončení se pak uskutečnilo při příležitost 30. výročí založení papírenského svazu slavnostní společenské setkání.

Pozváni na něj byly bývalé i současné významné osobnostmi papírenského průmyslu a vedle členů asociace také četní hosté z partnerských svazů a dalších institucí.

Papírenští podnikatelé byli vždy dobře organizováni, zakládali své cechy a ti čeští stáli také u vzniku spolku Austropapier v Rakousko-Uhersku v polovině 19. století, neboť právě v Čechách tehdy byla soustředěna většina papírenského průmyslu monarchie. Ihned po vzniku Československa v roce 1918 byl pak založen oborový svaz s názvem Hospodářské sdružení průmyslu papíru., ale činnost tohoto svazu se po násilném přerušení během okupace hitlerovským Německem v podstatě neobnovila a svaz oficiálně zanikl v r. 1949. V červnu 1989 pak ukončilo činnost GŘ PPC, které řídilo papírenský průmysl v ČR od 60. let a tak vzápětí po změně politického systému byly zahájeny práce na založení nového Svazu průmyslu papíru a celulózy. Ten pak byl oficiálně registrován dne 4. září 1991. V roce 2008 došlo ke změně jeho registrace a názvu na Asociaci českého papírenského průmyslu.

Na slavnostním shromáždění v Průhonicích přívítal nejprve všchny zúčastněné prezident ACPP pan Jaroslav Tymich. Po něm pozdravil přítomné prezident ZCPP SR pan Miroslav Vajs a připomenul velmi dobrou dlouhodobou spolupráci mezi oběma národními svazy a četná pracovní setkání pracovníků papírenského průmyslu ze Slovenska a ČR, především při odborných konferencích, ale i při dalších jednáních. Informoval také o současné situaci v papírenském průmyslu SR, která se vyvíjí díky velkým investicím především v Mondi SCP Ružomberok velmi příznivě.

Ke zúčastněným poté promluvil pan Josef Zbořil, který byl druhým prezidentem SPPaC (1993-97) a po něm jeho nástupce Tomáš Šabatka (prezidentem svazu byl v letech 1997-2005). Ten stručně analyzoval situaci v papírenském průmyslu nejen v českém, ale i evropském a světovém kontextu. Na založení SPPaC pak zavzpomínal i pan Ivo Klimša (prezidentem byl v letech 2005-13). Pod jeho vedením se také v roce 2008 proměnil SPPaC na Asociaci českého papírenského průmyslu.

Shromáždění potom krátce pozdravil Jan Gojný (Univeriza Pardubice, ODCP), který připoměl důležitost odborného vzdělávání, Jindřich Krejčí za Svaz výrobců vlnitých lepenek a paní Irena Štyrandová za Dílnu ručního papíru v Roudnici, jejíž projekty ACPP podporuje. Následovala bohatá neformální diskuze všech přítomných a raut.

nastavení cookies Asociace českého papírenského průmyslu Asociace českého papírenského průmyslu
Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7
tel: +420 724 095 844
e-mail: acpp(***antispam***@***antispam***)acpp(***antispam***.***antispam***)cz