ASOCIACE
ČESKÉHO
PAPÍRENSKÉHO
PRŮMYSLU
jazyk CZ language EN
hledat
49. valná hromada ACPP

49. valná hromada ACPP

11.07.2013

49. valná hromada ACPP se uskutečnila dne 21. června 2013 v zasedací místnosti společnosti Mondi a.s. ve Štětí v návaznosti na předcházející zasedání představenstva.

VH řídil člen představenstva p. Karas. K datu konání měla ACPP 23 členů, z toho 15 řádných a 8 zvláštních členů. Hned úvodem bylo schváleno rozhodnutí představenstva o ukončení řádného členství společností JIP – Papírny Větřní, NANOGRAPH, a NEOGRAPH v ACPP k 25. 04. 2013, a to z důvodu neplnění členských povinností vůči asociaci. Prezident Ivo Klimša okomentoval toto rozhodnutí ve vztahu k JIP - Papírny Větřní s tím, že byla vedena maximální snaha dohodnout se a vyjádřil přání, aby se tato tradiční česká papírna zachránila. Následně p. Sitta zmínil důvody ukončení působení společnosti NANOGRAPH s tím, že založil novou firmu SITTA FACTORY, která usiluje o členství v ACPP. Přijetí společnosti SITTA FACTORY za řádného člena ACPP následovalo a VH schválila i zvláštní členství pro Klause Rennera. VH zároveň odvolala p. Grmolce z pozice člena představenstva. Po jednání VH tedy má ACPP 13 řádných členů a 9 zvláštních členů.

P. Mlynář informoval následně o závěrech dozorčí rady pro jednání VH. Hospodářský výsledek za rok 2012 skončil ztrátou, která je však výrazně nižší, než byl plán pro rok 2012. Výsledek hospodaření za období leden - květen 2013 je na úrovni rozpočtu. VH schválila roční účetní závěrku za rok 2012 a převedení účetní ztráty za rok 2012 na účet nerozděleného zisku minulých let.

Zprávu o hospodaření v letošním roce přednesl p. Jiřička. Přítomní se shodli na potřebě okamžitého hledání možných úspor a zvýšení výnosů (noví členové) a VH uložila představenstvu do příští valné hromady připravit rozpočet pro rok 2014 se zohledněním dopadů změn v počtu členů ACPP a změn ve struktuře a množství produkce českého papírenského průmyslu (poplatky CEPI a SP ČR).

Krátkou zprávu o statistických výsledcích českého papírenského průmyslu přednesl p. Lešikar. Byla přednesena i zpráva o činnosti ACPP od minulé valné hromady. O situaci v zásobování dřevem a probíhající komunikaci ADP s LČR informoval p. Klimša, o sběrovém papíru a úspěšné organizaci jarního zasedání Recycling & Product Committee CEPI v Praze p. Tymich. Aktuální informace z oblasti energií (podpora OZE) prezentoval přítomným p. Sedláček. P. Mlynář zmínil nabídku účasti ACPP a jednotlivých členů na veletrhu EMBAX 2014, kde je plánována společná expozice a členové byli informováni také o účasti ACPP v kampani na podporu papíru Two Sides of Paper a navázání užší spolupráce se Svazem výrobců vlnitých lepenek.

V rámci doplňovací volby člena dozorčí rady pak VH jednomyslně zvolila Klause Rennera jako jediného kandidáta na tento post.

Prezident Ivo Klimša v závěru zhodnotil pozitivní dopady reorganizace činnosti sekretariátu s tím, že je třeba hledat další úspory – "nic není prohráno". Dále informoval, že na měsíc září je naplánováno tradiční diskuzní setkání všech členů i nečlenů ACPP, na kterém pozvaní odborníci odprezentují aktuální témata (např. dopady chystaného nového Občanského zákoníku).

nastavení cookies Asociace českého papírenského průmyslu Asociace českého papírenského průmyslu
Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7
tel: +420 724 095 844
e-mail: acpp(***antispam***@***antispam***)acpp(***antispam***.***antispam***)cz