ASOCIACE
ČESKÉHO
PAPÍRENSKÉHO
PRŮMYSLU
jazyk CZ language EN
hledat
55. valná hromada ACPP

55. valná hromada ACPP

20.07.2016

Dne 23. června 2016 se uskutečnila v Liběchově 55. valná hromada ACPP. Zúčastnily se jí vedle většiny řádných členů, dva zvláštní členové (za ODCP Univerzity Pardubice prof. Milichovský a za SOŠ a VOŠ OT ze Štětí ing. Žižková) a další hosté, mezi nimi pak hlavně pan René Stadler (Mondi), zástupce v energetické komisi CEPI.

Valnou hromadu zahájil z pověření představenstva, které mělo své jednání před VH, prezident ACPP Petr Sedláček a předsedajícím valné hromady byl zvolen pan Ivo Klimša.

V úvodu p. Musil informoval o plnění usnesení z 54. VH ACPP a navázal zprávou o stavu členské základny. Následovala zpráva o činnosti ACPP od minulé VH v oblasti problematiky Envi, dále pan Tymich detailně pohovořil o situaci v oblasti oběhového hospodářství a recyklace a také o posledním vývoji při přípravě nového zákona o odpadech. Následně pan Klimša informoval o situaci na trhu se dřevem (zejména ve vztahu ke stále probíhající kůrovcové kalamitě). Dále pak pan René Stadler, který zastupuje ACPP v energetické komisi CEPI představil hlavní aktivity komise a detailně se zabýval současnou problematikou dalšího postupu EU v oblasti ETS. Na závěr tohoto bodu paní Jíchová přednesla zprávu dozorčí rady ACPP pro VH., která byla projednána už na jednání DR dne 2. 3. 2016.

Následně byla schválena roční uzávěrka za rok 2015 a přijata informace o vývoji hospodaření za 1.-5. 2016.

Krátkou zprávu o výsledcích českého papírenského průmyslu za rok 2015 na závěr VH přednesl p. Lešikar. Konstatoval, že výroba papíru díky zvýšenému využití nových kapacit druhým rokem po sobě roste. Zvyšuje se i množství sebraného papíru a hlavně jeho export. Celkově se spotřeba papíru v ČR meziročně zvýšila o 4%.

Připomenut byl také připravovaný odborný seminář Recyklace papíru v ČR a SR, který pořádá ACPP ve spolupráci se ZCPP SR, Svazem průmyslu a dopravy ČR a společností EURO WASTE dne 20. Září 2016 v hotelu Vigvam v Němčicích u Kolína.

Podzimní valná hromada ACPP bude současně slavnostním připomenutím 25. let od vzniku papírenského odborného svazu a bude na ni pozvána řada hostů, jak jednotlivců, tak i papírenských firem z oboru (nečlenské firmy, papírenské velkoobchody, výrobci vlnitých lepenek apod.).

Členové sekretariátu ACPP se v uplynulém pracovním období také zúčastnili na řadě akcí (např. na Valné hromadě Svazu polygrafických podnikatelů, soutěži Obal roku atd.), na mezioborových jednáních a p. Musil se výrazně zapojil do práce dozorčí rady Svazu průmyslu a dopravy ČR.

nastavení cookies Asociace českého papírenského průmyslu Asociace českého papírenského průmyslu
Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7
tel: +420 724 095 844
e-mail: acpp(***antispam***@***antispam***)acpp(***antispam***.***antispam***)cz