ASOCIACE
ČESKÉHO
PAPÍRENSKÉHO
PRŮMYSLU
jazyk CZ language EN
hledat
62. valná hromada ACPP

62. valná hromada ACPP

13.11.2019

Pravidelná podzimní Valná hromada ACPP se uskutečnila dne 12. listopadu 2019 odpoledne ve vzdělávacím centru Floret v Průhonicích.

Valnou hromadu zahájil z pověření představenstva, které mělo svoje řádné zasedání dopledne před tím, přivítáním přítomných prezident ACPP a současně informoval přítomné o programu, který byl připraven po ukončení valné hromady tj. o diskusi členů ACPP s hostem p. Jori Ringmanem, generálním ředitelem CEPI. Předsedajícím 62. valné hromady pak byl zvolen pan Jaroslav Jiřička, který dále jednání řídil.

Přítomní byli seznámeni se Zásadami pro dodržování pravidel o ochraně hospodářské soutěže a po schálení programu si vyslechli informaci o plnění usnesení z 61. VH ACPP, která se konala v Litovli, informaci o rezignacích p. Davida Dostála a p. Petra Sedláčka na funkce členů představenstva ACPP a o kooptaci Iva Klimši a Ivana Ševčíka za řádné členy představenstva ACPP s účinností k 12.11. 2019.

Členství v ACPP ukončila a. s. PAPCEL a naopak novým členem se stala pro předchozím představení s. r. o. RIDG Holding (jde o vlastníka papírny VIPAP VIDEM Krško, Slovinsko).

Dále byla přednesena zpráva o základních aktuálních údajích o ACPP a shrnuty klíčové ukazatele čs. papírenského průmyslu za I. pololetí 2019 a grafy popisující trendy jejich vývoje v ČR a EU, informace o stavu jednání o spolupráci se Svazem výrobců vlnitých lepenek (SVVL), Českou asociací oběhového hospodářství (ČAObH) a společností OP Papírna.

Projednávána byla i témata Příprava novely legislativy minimálního zůstatkového průtoku, Situace na trhu s dřívím a v lesích, Oběhové hospodářství/SUP a Projekt spolupráce s Občanským sdružením Dílna ručního papíru v Litoměřicích.

Dále zazněla  nezbytná zpráva dozorčí rady ACPP a poté byly projednávány výsledky hospodaření za 1- 9/2019, předpoklad ročního výsledku 2019 a návrh rozpočtu pro rok 2020. V samém závěru pak zazněla informace o přípravě nových webových stránek ACPP.

Po schválení usnesení z 62. VH ACPP, následovala po krátké přestávce avizovaná přednáška hosta p. Jori Ringmana, generálního ředitele CEPI a diskuze s ním o celoevropské papírenské problematice.

nastavení cookies Asociace českého papírenského průmyslu Asociace českého papírenského průmyslu
Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7
tel: +420 724 095 844
e-mail: acpp(***antispam***@***antispam***)acpp(***antispam***.***antispam***)cz