ASOCIACE
ČESKÉHO
PAPÍRENSKÉHO
PRŮMYSLU
jazyk CZ language EN
hledat
67. valná hromada ACPP

Informace z jednání 67. valné hromady ACPP

17.05.2022

Již 67. valná hromada ACPP se uskutečnila dne 17. 5. 2022 v sídle společnosti Lenzing Biocel v Paskově. Valné hromadě předcházelo dopoledne řádné zasedání představenstva ACPP.

Jednání VH zahájila paní K. Kupková z hostitelské firmy a na úvod představila hosty valné hromady – ing. Eduarda Muřického, náměstka ministra MPO ČR a ing. Marka Krutošíka, vedoucího oddělení MPO ČR.

Poté K. Kupková a V. Podmolík představili ve společné prezentaci společnost Lenzing Biocel Paskov a. s. a zaměřili se na strukturu společnosti ve světě a ČR a její výrobní produkty a výsledky.

Následně vystoupil host VH pan E. Muřický, který shrnul situaci v papírenském průmyslu z pohledu MPO ČR a zmínil investiční pobídky státu, dotace v oblasti energetiky, informačních technologií apod. Aktuálně MPO Pracuje na odsouhlasení nového OP TAK, který bude zaměřen zejména na technologie a aplikace pro malé a střední podniky. Zmínil program „TREND“ a Národní program obnovy, kde jsou dotace na vodu (hospodaření s vodou, čištění vody atd.) a cirkulární řešení v podnicích. Poté proběhla diskuze k aktuálním otázkám současné energetické krize. VH apelovala na E. Muřického, aby MPO a Vláda ČR pokračovala v přípravě opatření po řešení dopadů energetické krize na průmyslové podniky.

Následovaly další body jednání VH. JUDr. Nápravník shrnul a připomněl zásady pro dodržování pravidel o ochraně hospodářské soutěže a nutnost jejich dodržování během jednání. Předsedajícím VH pak byl zvolen pan J. Jiřička a proběhly obvyklé volby návrhové a mandátové komise a zapisovatele.

V dalším bodu byla zhodnocena současná situace v papírenském odvětví a celkové statistické výsledky za rok 2021. Výroba papírů a lepenek v ČR se zvýšila jen o 1 %, výrazně však stoupla tuzemská spotřeba (+12 %), která musela být opět kryta především importem (+13 %). Výrazně rovněž stouplo množství sebraného papíru pro recyklaci (+10 %) a jeho export.

Následně byla VH seznámena s dopady války na Ukrajině. Pan I. Ševčík shrnul údaje o zvyšování cen plynu, elektřiny a emisních povolenek. ACPP aktivně jedná o této situaci se SP ČR, kde proběhlo mnoho jednání včetně krizových štábů. Pokračuje také přímá komunikace s MPO ČR a jednání se spolupracujícími asociacemi – tzv. Aliance energeticky náročných odvětví.

Na programu jednání byla i zpráva o dění na trhu s dřívím a v lesích. I. Ševčík a K. Kupková prezentovali informace o současné situaci v lesnicko-dřevařském sektoru s důrazem na vážnost současného stavu na trhu s dřívím (razantní nárůst cen a zhoršená dostupnost).

V dalším bodu jednání shrnuli I. Ševčík, J. Lick Řehořová a Z. Musil aktuální informace a výstupy z jednání jednotlivých komisí a orgánů CEPI. Aktuálními prioritami CEPI jsou oblasti „Fit for 55“, recyklovatelnost, oddělený sběr papíru, cirkulární ekonomie, taxonomie, energetika, SUP, nová lesnická strategie, LULUCF a další. Zazněla i informace o organizaci projektu 4evergreen v rámci CEPI a jeho aktuálních výstupech.

Na valné hromadě byl také projednán v rámci běžné agendy komentář k účetní uzávěrce ACPP za rok 2021 a k výsledkům za 1. čtvrtletí roku 2022. Následně byla také přednesena p. Jíchovou zpráva dozorčí rady ACPP, a podána informace o výsledku hospodaření za rok 2021. Účetní uzávěrka byla posléze valnou hromadou schválena a schváleno bylo i celkové usnesení z 67. VH ACPP.

Po valné hromadě následovala zajímavá prohlídka výroby v hostitelské firmě Lenzing Biocel Paskov a. s.

nastavení cookies Asociace českého papírenského průmyslu Asociace českého papírenského průmyslu
Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7
tel: +420 724 095 844
e-mail: acpp(***antispam***@***antispam***)acpp(***antispam***.***antispam***)cz