ASOCIACE
ČESKÉHO
PAPÍRENSKÉHO
PRŮMYSLU
jazyk CZ language EN
hledat
70. ročník časopisu Papír a celulóza

70. ročník časopisu Papír a celulóza

21.01.2015

Nedlouho po skončení druhé světové války, již na podzim roku 1946, vydaly Československé závody pro papír a celulosu, národní podnik, Praha první číslo odborného časopisu Papír a celulosa. Podtitul tohoto nového periodika zněl "technicko-vědecké zprávy československého národního průmyslu papíru a celulosy".

Tento časopis volně navazoval na předválečný titul s názvem PAPÍR, vycházející od 2. října roku 1913 (v nákladu až 12.000 výtisků, původně dokonce ve všech jazykových mutacích užívaných v soustátí Rakousko - Uherska) až do konce 30. let minulého století.

Časopis Papír a celulóza byl od svého založení koncipován jako odborný měsíčník československého papírenského průmyslu. Vydavatelé se v čase měnili, v roce 1946 to byly Československé závody pro papír a celulózu, v letech 1947 a 1948 také Hospodářská skupina průmyslu papíru Ústředního svazu čs. průmyslu. Dále pak od r. 1952 Ministerstvo lesního a dřevařského průmyslu, od roku 1956 Ministerstvo chemického průmyslu a v období 1969 - 1989 Generální ředitelství průmyslu papíru a celulózy. Po jeho zrušení v červnu 1989 se vydavatelem stal výzkumný ústav IRAPA, který fakticky zajišťoval vydavatelskou činnost již od dubna 1984 do konce roku 1994, kdy vydávání převzal papírenský svaz (nyní ACPP). Až v roce 1996 se ale stala celá redakce součástí SPPaC a došlo i k přestěhování do společných prostor se sekretariátem. Počátkem roku 2010 se pak sekretariát ACPP i s redakcí P+C přestěhoval z Prahy (areál OSPAP) do Štětí, přímo do administrativní budovy firmy Mondi.

Vydávání odborného časopisu vždy bylo a stále je poměrně nákladné. V dobách centrálního plánování bylo zajištění prostředků jednoduché. Časopis se musel vydávat, a proto tehdejší vydavatelé prostředky naplánovali a direktivně zajistili, po roce 1994 pak bylo vydávání časopisu navázáno na rozpočet papírenského svazu. Vzhledem k nutnosti zachování vyrovnaného rozpočtu asociace a soustředění se na základní potřebné činnosti sekretariátu se nakonec rozhodlo představenstvo ACPP ukončit k 31. 12. 2010 přímé vydávání časopisu a předat vydavatelská práva vybranému profesionálnímu subjektu, společnosti s r. o. Vydavatelství Svět tisku v Praze.

Časopis Papír a celulóza má od roku 2011 dvouměsíční periodicitu, od čísla 6/2013 je tištěn digitálně a vstupuje letos do svého 70. ročníku. Sekretariát ACPP i někteří další členové asociace přitom i nadále úzce spolupracují na zajišťování textů a podkladů do odborných rubrik tohoto jediného specializovaného papírenského periodika u nás.

nastavení cookies Asociace českého papírenského průmyslu Asociace českého papírenského průmyslu
Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7
tel: +420 724 095 844
e-mail: acpp(***antispam***@***antispam***)acpp(***antispam***.***antispam***)cz