ASOCIACE
ČESKÉHO
PAPÍRENSKÉHO
PRŮMYSLU
jazyk CZ language EN
hledat
ACPP na veletrhu Embax 2014

ACPP na veletrhu Embax 2014

04.02.2014

Papírenský průmysl patří k menším, ale významným odvětvím a je konkurenceschopným a perspektivním oborem zpracovatelského průmyslu ČR s dobrou environmentální výkonností. Zahrnuje jak zpracování dřevní hmoty a výrobu buničiny, tak především produkci papírů a lepenek, ale i následné zpracování, především na obaly. Finální papírenské produkty nacházejí uplatnění ve všech ostatních oborech nejen zpracovatelského průmyslu, především pak v polygrafickém odvětví a průřezovém oboru balení, včetně náročného balení potravinářské produkce. To potvrzuje i společná účast členských firem ACPP (Huhtamaki Přibyslavice, Dopla PAP Sušice, Corex Czech Vyškov, KRPA Paper Hostinné a hostů BALSAC Papermill Lukavice a BENZ HMB CZECH Štětí) i samostatná účast CIVEST Praha na letošním ročníku veletrhu Embax. V doprovodných programech se budou angažovat i papírenské školy (ODCP Univerzity Pardubice a VOŠ obalové techniky ze Štětí), vědecko - technická Společnost průmyslu papíru a celulózy a tradiční odborný časopis Papír a celulóza, na jehož obsahu se ACPP i nadále výrazně podílí.

Papírenská výroba je založena na obnovitelných surovinách, převážně tuzemského původu (dřevo), recyklovatelných surovinách (sběrový papír) a již celou řadu let realizuje strategii trvale udržitelného rozvoje v praxi. Výroba vlákniny a papíru probíhá v uzavřeném cyklu s velkým akcentem na maximální snižování všech druhů emisí. Odvětví patří k investičně velmi náročným. Výroba vlákniny a papíru je přitom poměrně náročná na energii, jejíž potřeba je však z významné části kryta z vlastních zdrojů na bázi využívání všech dostupných možností zpracování obnovitelných surovin.

Český papírenský průmysl se stal po vstupu ČR do EU nedílnou součástí celoevropského papírenského průmyslu. Tato skutečnost významně ovlivňuje současné výrobní možnosti a především krytí reálné spotřeby z tuzemských zdrojů. Z důvodů významné provázanosti s evropským trhem je totiž cca 80 % produkce papírů a lepenek (především v obalových druzích) z ČR vyváženo a současně musí být ještě větší část spotřeby papírů a lepenek v tuzemsku (především v oblasti tiskových a grafických papírů a hygienických papírů) pokrývána importy, které finálně dokonce dosahují vyšších hodnot, než celá papírenská výroba v ČR.

Statistiky ACPP potvrzují dobrou perspektivu odvětví z hlediska možné celkové spotřeby, která v hodnotě kolem 130 kg na obyvatele za rok zatím nedosahuje průměrné spotřeby 200 kg v zemích CEPI (Konfederace evropských papírenských průmyslů), ale přitom vysoce překračuje celosvětový průměr, který činí jen něco přes 58 kg papíru na obyvatele za rok.

Situace ve výrobě papírenských vláknin v ČR je relativně stabilní, především pak ve výrobě chemických buničin, kde oba dva tuzemští producenti patří k evropské špičce tohoto oboru (Biocel Paskov – sulfitová a viskózová buničina, Mondi Štětí – sulfátová buničina).

V příštích letech považujeme za nezbytné prosadit vyvážený návrh systémových změn tak, aby se předešlo neefektivnímu zvyšování nákladů podniků a odrazování zahraničních investorů od podnikatelských aktivit v ČR. Jedná se zejména o ohrožení dostupnosti základní suroviny – dřeva pro papírenský průmysl, způsobené možným odlivem do výroby energie z obnovitelných zdrojů. Zároveň je nutno zabránit snižování konkurenceschopnosti českých podniků na celosvětovém trhu vytvářením nerovných podmínek zbytečným zpřísňováním limitů EU, bez odpovídajícího přínosu na straně životního prostředí. Environmentální cíle v papírenském průmyslu je třeba hodnotit s ohledem na jejich ekonomické a sociální dopady. Přitom musí být nalezena optimální opatření jak v ekonomice a zaměstnanosti, tak v oblasti životního prostředí. Tento přístup zohledňuje princip trvale udržitelného rozvoje, založeného na dynamické vyváženosti tří pilířů – ekonomického, sociálního a ekologického. Jakékoliv vychýlení jednoho z těchto pilířů vnáší do systému rizika.

Pozitivní výhledy papírenského odvětví by přitom měla podtrhovat skutečnost, že se jedná o odvětví surovinově založené na trvale obnovitelných zdrojích, využívajících možností snadné recyklace své produkce a obecně vnímané jako environmentálně příznivé. Bohužel, zatím nebylo dosaženo celkového konsenzu mezi požadavky některých ekologických hnutí a ekonomickým zájmem ČR v oblasti využívání obnovitelné suroviny - dřeva.

Petr Sedláček
prezident ACPP

nastavení cookies Asociace českého papírenského průmyslu Asociace českého papírenského průmyslu
Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7
tel: +420 724 095 844
e-mail: acpp(***antispam***@***antispam***)acpp(***antispam***.***antispam***)cz