ASOCIACE
ČESKÉHO
PAPÍRENSKÉHO
PRŮMYSLU
jazyk CZ language EN
hledat
aktuálně z dění v ACPP

aktuálně z dění v ACPP

07.04.2013

Asociace českého papírenského průmyslu považuje za důležité prohlubovat stávající formy spolupráce s partnerskými oborovými svazy a asociacemi. Již v závěru roku 2012 bylo proto podepsáno memorandum o spolupráci s Českou obalovou asociací SYBA a proběhlo také jednání se Svazem polygrafických podnikatelů, zaměřené hlavně na propagaci papíru, tištěné produkce a čtení obecně, vycházející z iniciativy Two Sides podporované CEPI. Spolupráce na realizaci některých námětů Two Sides v ČR také probíhá mezi ACPP a Svazem velkoobchodů papírem.

Na počátku března jednali zástupci sekretariátu ACPP ve Všetatech s předsedou Svazu výrobců vlnitých lepenek (SVVL) panem ing. Martinem Hejlem. Cílem jednání bylo informovat se vzájemně o činnosti obou svazů a koordinace některých překrývajících se aktivit, např. v oblasti statistik pro evropské instituce FEFCO a CEPI, v oblasti školství a vzdělávání, vyjednávání s odbory apod. Pokračováním zahájené spolupráce bude návštěva zástupců ACPP přímo na zasedání SVVL v květnu v Průhonicích. Po jednání ve Všetatech ještě následovala také zajímavá prohlídka moderního závodu na výrobu vlnité lepenky a obalů z VL společnosti THIMM Obaly.

Dne 20. března 2013 se konalo pravidelné jednání Rady členů Svazu průmyslu a dopravy ČR, na kterém ACPP zastupoval p. Lešikar.

Ředitel sekretariátu ACPP Mgr. Mlynář a p. Lešikar se také dne 28. 3. 2012 zúčastnili jako hosté řádné Valné hromady Svazu polygrafických podnikatelů v Akademie hotelu Naháč v Choceradech.

V samém závěru března informovala společnost Veletrhy Brno sekretariát ACPP, že spojené veletrhy SALIMA + Embax + PRINT expo se uskuteční v Brně v termínu 25. - 28. února 2014 (tedy o čtrnáct dní později, než bylo původně oznámeno). Spojení tradiční papírensko–obalářské přehlídky s veletrhem tisku v pavilonu F spolu s největší potravinářskou výstavní akcí může být pro všechny jmenované obory přínosné.

Nejbližší řádné jednání představenstva se bude konat dne 25. 4. 2013 ve Křtinách u Brna, jarní valná hromada ACPP pak bude nejspíše koncem května. V termínu 12. – 14. 6. se nejvyšší představitelé ACPP a mnozí zástupci členských firem zúčastní na konferenci SPPC Papír a celulóza 2013, která se po čtyřech letech koná opět v hotelu Diana ve Velkých Losinách.

nastavení cookies Asociace českého papírenského průmyslu Asociace českého papírenského průmyslu
Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7
tel: +420 724 095 844
e-mail: acpp(***antispam***@***antispam***)acpp(***antispam***.***antispam***)cz