ASOCIACE
ČESKÉHO
PAPÍRENSKÉHO
PRŮMYSLU
jazyk CZ language EN
hledat
aktuální informace z ACPP a SP ČR

aktuální informace z ACPP a SP ČR

26.07.2012

V pololetí 2012 došlo v sekretariátu ACPP k předání funkce ředitele sekretariátu asociace. Pan ing. Klaus Renner odešel v polovině července do důchodu, přičemž funkci od něj přebíral v návaznosti na dřívější rozhodnutí představenstva a v souladu se závěry 47. valné hromady ACPP pan Mgr. Patrik Mlynář, který současně na obdobné pozici působí v partnerské organizaci ADP. Panu Rennerovi za jeho odpovědné působení poděkoval jménem všech členů ACPP a představenstva prezident asociace pan Klimša již v květnu na zmíněné VH, další rozloučení ještě proběhne na jednání představenstva v září t. r.

Oba zmínění kolegové předávající si funkci ředitele sekretariátu v červnu navštívili také generálního ředitele Svazu průmyslu a dopravy ČR pana Lišku a informovali ho o změnách v sekretariátu ACPP. Papírenská asociace je dlouholetým aktivním členem SP ČR.

Dne 17. 7. se uskutečnil odborný seminář na téma Emise CO2 - 3. obchodovací období 2013-2020, pořádaný pro papírenský sektor pracovníky Ministerstva životního prostředí, který pro členy ACPP zorganizoval pan Buk z Mondi Štětí.

Další pravidelné jednání Rady SP ČR se konalo dne 18. 7. 2012. Na úvod zde GŘ SP ČR pan Liška přivítal nového zástupce ACPP. Následně byla na programu Prezentace spol. Fincentrum a. s., což je nezávislá makléřská společnost, poskytující pro svoje klienty bezplatný poradenský servis v oblasti financí, pojišťování a investic. Pro členské firmy SPD platí nabídka zprostředkování pojištění podnikání, průmyslu a zaměstnaneckých výhod. Servis založen na systému INVENTURA – RISK MANAGEMENT – VÝBĚR VHODNÉHO POJIŠTĚNÍ.

V informaci z jednání představenstva v uplynulém období informoval p. Liška o jednání tripartity dne 4. 6. 2012 bez účasti odborů. Je dohoda s premiérem o příštím setkávání pouze ve formátu zaměstnavatelé – ekonomičtí ministři vlády. SP ČR hledá také nového delegáta do Bruselu pro oblast Business Europe. Na konec července je plánován podpis dohody o vzájemné spolupráci mezi SPD, MŽP a MPO. Z chystaných významných akcí v 2. pololetí byl připomenut Sněm SPD 10. 9. 2012 při příležitosti zahájení Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. Další jednání představenstva SP ČR bylo přichystáno již na 25. 7. 2012 a měly na něm být k dispozici informace od premiéra k prorůstovým opatřením vlády (zejména v oblasti strukturálních fondů EU), energetice, proexportní politice a podpoře technického vzdělávání.

Prezentovány byly na jednání Rady SP ČR vedle dalších informací i výsledky statistického šetření v nefinančních podnicích za 2. čtvrtletí 2012 (SP ČR ve spolupráci s ČNB); prodlužuje se stagnace české ekonomiky v letošním roce (prognóza záporné hodnoty HDP 0,1% – 0,8%). Byla přednesena žádost o rozšíření respondentů z řad členských firem SP ČR.

Zazněla i zpráva o projednávání významných návrhů zákonů – horní zákon, zákon o DPH, zákon o VZP, zákon o spotřebních daních, zákon o doplňkovém penzijním spoření. SP ČR jakožto oficiální připomínkové místo k vládním legislativním návrhům vyzývá své členy, aby zaslali seznam pro ně významných předpisů a zákonů, které by mohli připomínkovat v případě jejich novelizace.

Rada SP ČR projednávala také návrh připravované dohody o volném trhu mezi EU a Japonskem. Dohodu podporují zejména zástupci chemického průmyslu a elektroniky, proti vystoupili zástupci automobilového průmyslu. ACPP zaujímá k dohodě neutrální stanovisko. -PM-

nastavení cookies Asociace českého papírenského průmyslu Asociace českého papírenského průmyslu
Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7
tel: +420 724 095 844
e-mail: acpp(***antispam***@***antispam***)acpp(***antispam***.***antispam***)cz