ASOCIACE
ČESKÉHO
PAPÍRENSKÉHO
PRŮMYSLU
jazyk CZ language EN
hledat
březen 2020 v členských firmách ACPP

Březen 2020 v členských firmách ACPP

31.03.2020

Světová koronovirová pandemie ve druhé polovině března začala výrazně ovlivňovat a měnit také plány mnohých českých podniků, nevyjímaje podniky českého papírenského průmyslu a návazné zpracovatele.

Sekretariát ACPP je v průběžném kontaktu se všemi svými členskými firmami a sumarizuje jimi zasílané informace, které jsou průběžně projednávány i na Svazu průmyslu a dopravy ČR a předávány také jednotlivým příslušným orgánům státní správy. Součinnost členských firem je nezastupitelná a všechny se staví k nastalé problematice velmi zodpovědně a snaží se zajišťovat kontinuální výrobu nejen papírů a lepenek, ale také obalů a obalových materiálů, které jsou nezbytné k zajištění potřebné distribuce zboží.

Prostřednictvím SP ČR naše asociace žádá o doplnění výjimek pro zachování provozoven a současně také o doplnění výjimek ze vstupu a vycestování do/z ČR pro pracovníky papírenského průmyslu, jakož i zařazení našeho odvětví na úroveň kritické infrastruktury (toto bohužel zatím nebylo na státní úrovni akceptováno).

Jsme také v průběžném kontaktu s CEPI a přinášíme členům informace o jejích aktivitách a o jednáních CEPI vůči orgánům EU.

nastavení cookies Asociace českého papírenského průmyslu Asociace českého papírenského průmyslu
Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7
tel: +420 724 095 844
e-mail: acpp(***antispam***@***antispam***)acpp(***antispam***.***antispam***)cz