ASOCIACE
ČESKÉHO
PAPÍRENSKÉHO
PRŮMYSLU
jazyk CZ language EN
hledat
časopis Papír a celulóza vychází 75 let

Časopis Papír a celulóza vychází 75 let

30.11.2020

První číslo časopisu Papír a celulóza vyšlo již v roce 1946 a jde tak v současnosti o nejstarší odborný časopis v širším okruhu svého profesního zaměření u nás a na Slovensku. 

Již 75. ročník časopisu Papír a celulóza se uzavřel číslem 6/2020. Neznamená to však, že by končila jeho úspěšná aktivita na mediálním trhu a budeme se s ním setkávat i v roce 2021.

Nedlouho po skončení druhé světové války, už v roce 1946, vydaly tehdejší Československé závody pro papír a celulosu, národní podnik, Praha první číslo odborného časopisu Papír a celulosa. Podtitul tohoto nového periodika zněl "technicko-vědecké zprávy československého národního průmyslu papíru a celulosy". Tento časopis volně navazoval na předválečný titul s názvem PAPÍR, vycházející od roku 1913 a PaC je tak v současnosti naším nejstarším odborným časopisem daného oboru.

Největší změny na trhu periodik (deníků, týdeníků, měsíčníků i dalších) u nás nastaly po roce 1990. Do té doby oslovoval odbornou tiskařskou veřejnost časopis Typografia a dále tu byl právě jen časopis Papír a celulóza, se svým širokým zaměřením od dřeva a papírenské vlákniny přes výrobu papírů, kartonů a lepenek až po zpracování (včetně tiskových technologií), výrobu obalů a logistiku. Teprve v polovině 90. let přibyla další polygrafická periodika Print & Publishing a Polygrafie revue (již nevycházejí, stejně jako historická Typografia) a také Svět tisku a později Noviny pro grafický průmysl. V oboru obalů a balení vznikly postupně časopisy Packaging, Svět balení a po roce 2010 také Packaging Herald (všechny vycházejí dodnes).

Nástup elektronických médií má na trh periodik významný dopad. Velmi zásadně poklesly počty i tiskové náklady nejen deníků – novin, ale i dalších tiskovin a na to musel reagovat i papírenský průmysl velkým útlumem výroby novinového i ostatních druhů grafických papírů. Prudce však stoupá výroba obalových materiálů, vlnitých lepenek a nejrůznějších obalů na bázi lignocelulózové vlákniny, takže papírenské podniky mají stále co vyrábět a odborné periodikum o čem psát. V časopisu Papír a celulóza se tak pod záštitou ACPP budeme i nadále setkávat v tištěné i elektronické verzi s rubrikami o novinkách v papírenském dění z tuzemska i zahraničí, o výzkumu a vzdělávání, o lesním hospodaření a zpracování dřeva, výrobě papírenských vláknin, sběrovém papíru, produkci papírů, kartonů a lepenek, o technologiích zpracování a výrobě obalů. Časopis Papír a celulóza je pro všechny zájemce k dispozici také volně ve web verzi (PDF) na stránkách www.acpp.cz / časopis.

nastavení cookies Asociace českého papírenského průmyslu Asociace českého papírenského průmyslu
Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7
tel: +420 724 095 844
e-mail: acpp(***antispam***@***antispam***)acpp(***antispam***.***antispam***)cz