ASOCIACE
ČESKÉHO
PAPÍRENSKÉHO
PRŮMYSLU
jazyk CZ language EN
hledat
informace z ACPP

informace z ACPP

19.10.2010

Ke dni 31. 8. 2010 Asociace českého papírenského průmyslu vystoupila se souhlasem představenstva z Konfederace lesnických a dřevozpracujících svazů (KLDS). Současně se členské firmy ACPP Biocel Paskov a. s. a Mondi Štětí staly součástí nově založené Asociace dřevozpracujících podniků (ADP).

Dne 16. září se konalo v Praze – Horních Počernicích v hotelu Čertousy další letošní řádné zasedání představenstva ACPP.

Hlavními body programu bylo projednávání výsledků hospodaření ACPP za období leden až srpen letošního roku, příprava rozpočtu na rok 2011 a příprava 44. valné hromady.

Cílem je pracovat s vyrovnaným rozpočtem. Vzhledem k dlouhodobé ztrátě spojené s vydáváním časopisu PaC rozhodlo představenstvo navrhnout valné hromadě ukončení vydávání časopisu s platností od 1. 1. 2011. Představenstvo společně se sekretariátem bude současně hledat způsob prezentace informací z prostředí papírenského průmyslu

Odpoledne téhož dne se v Čertousích konalo V. pracovní setkání papírenských odborníků. Zástupci KPMG přednesli prezentaci na téma "Papírenský průmysl – situace na trhu, aktuální trendy" s návaznou diskusí účastníků k této problematice.

Druhým bodem programu byla výměna názorů přítomných reprezentantů společností z papírenského průmyslu a zástupců příbuzných svazů (SVVL, SVS) k návrhu nové kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2011. Přestože nedošlo k formulaci jednotného názoru, byli zástupci ACPP pozváni na schůzku SVVL k dalšímu jednání.

Ve dnech 17. a 18. září 2010 se v Domě techniky v Pardubicích uskutečnila mezinárodní odborná konference SPPC s názvem "50 let papírenského výzkumu a výuky v Pardubicích". S jedním z úvodních referátů konference vystoupil také prezident ACPP ing. Ivo Klimša.

nastavení cookies Asociace českého papírenského průmyslu Asociace českého papírenského průmyslu
Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7
tel: +420 724 095 844
e-mail: acpp(***antispam***@***antispam***)acpp(***antispam***.***antispam***)cz