ASOCIACE
ČESKÉHO
PAPÍRENSKÉHO
PRŮMYSLU
jazyk CZ language EN
hledat
komise CEPI pro životní prostředí a bezpečnost

komise CEPI pro Životní prostředí a bezpečnost

02.08.2023

Dne 14. června 2023 se pod organizačním zabezpečením ACPP uskutečnilo v Praze jednání Environment & Safety Committee, tedy Komise CEPI pro Životní prostředí a bezpečnost.

Na programu jednání byly informace o projektu 4evergreen, příprava 1. verze metodiky hodnocení recyklace a zaměření na představení výsledků jednání europoslancům, zejména v souvislosti s novým Nařízením o obalech a obalových odpadech. Kromě dalších témat byly projednávány i hlavní priority pro rok 2024, mezi které patří i Nařízení o obalech a obalových odpadech, Ekodesign, tzv. Zelená tvrzení, směrnice o průmyslových emisích a revize legislativy týkající se materiálů určených pro styk s potravinami.

Na zasedání Komise CEPI pro životní prostředí a bezpečnost v Praze navázala další den také odborná exkurze účastníků jednání do výrobního závodu společnosti Mondi ve Štětí.

nastavení cookies Asociace českého papírenského průmyslu Asociace českého papírenského průmyslu
Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7
tel: +420 724 095 844
e-mail: acpp(***antispam***@***antispam***)acpp(***antispam***.***antispam***)cz