ASOCIACE
ČESKÉHO
PAPÍRENSKÉHO
PRŮMYSLU
jazyk CZ language EN
hledat
letní informace z ACPP

letní informace z ACPP

05.08.2011

Na termín 22. 6. 2011 bylo připraveno do Štětí další řádné zasedání představenstva ACPP, které se však nakonec z organizačních důvodů nekonalo a bylo přesunuto na pozdější termín. Hospodaření ACPP odpovídá plánovaným předpokladům a aktuální statistické výsledky papírenského průmyslu za pololetí budou k dispozici až v 8. měsíci. Mezi dlouhodobé záležitosti, které musí být mimo jiné projednány, patří otázka pořádání podzimní Valné hromady ACPP, diskuzního fóra (možné zaměření na aktivní spolupráci mezi příbuznými svazy a asociacemi) a příprava činnosti a akcí v roce 2012 (mimo jiné bude i veletrh Embax – Salima a výročí 140 let od založení papírenského svazu na našem území).

V červnu měl také zástupce sekretariátu p. Lešikar přednášku v NTM v Praze na téma "Papír – historie a současnost nejrozšířenějšího média lidské komunikace". Tato obsažná papírenská prezentace proběhla v rámci akcí doplňujících nově instalovanou stálou expozici tisku.

Nejdůležitější událostí letního období bylo jednání Rady členů Svazu průmyslu a dopravy ČR (jehož je ACPP členem) dne 20. 7. 2011 v Praze.

Nový prezident SP ČR ing. Jaroslav Hanák nejprve informoval o práci nově zvoleného představenstva Svazu. Viceprezidenti SP vytvoří za své oblasti expertní týmy, které budou složeny jak z expertů z členské základny tak z vnějších odborníků. V současné době probíhá audit sekretariátu Svazu, z kterého vyplyne nová organizační struktura, jejímž základem bude generální ředitel a 4 ředitelé (ing. Dlouhý, Dr. Hejduková, ing. Kuchtová a Dr. Mostýn).

Po jarní volební valné hromadě se SP ČR daří stále více se zviditelňovat v médiích. Výrazná byla účast Svazu na Fóru Zlaté koruny. Zahájila se i pravidelná setkávání vrcholných představitelů Svazu s vybranými novináři. Podzimní valné hromadě bude předložen návrh Programového prohlášení SP pro rok 2012. Materiál bude vycházet z Agendy 2010. Byla také nastolena otázka setkávání prezidenta Svazu s předsedou české vlády. Pan premiér byl pozván na srpnový Klub Svazu. Probíhala rovněž jednání k přípravě Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a byl zahájen dialog českého byznysu s opozicí. Na srpnové jednání představenstva byl pozván ministr financí, se kterým proběhne diskuze na téma daňové reformy, parametrů státního rozpočtu a konkurenceschopnosti.

Stálou delegaci zaměstnavatelů za SP ČR na jednáních tripartity (Plénum RHSD ČR) tvoří pp. Hanák, Liška, Juříček a Juračka. Svaz odmítl přítomnost neziskových organizací na jednáních tripartity. Tripartita se zabývala materiálem Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, kohezní politikou a proběhla jednání několika kulatých stolů, kterých se Svaz zúčastňoval. Bylo nastaveno 5 priorit: VaVaI (výzkum, vývoj a inovace), vzdělávání, životní prostředí, infrastruktura a regiony. Zástupci SP také požádali o svolání mimořádné tripartity k návrhu státního rozpočtu s tím, aby před jednáním obdrželi zjednodušenou verzi základních parametrů materiálu.

Představeny byly dále také varianty návrhu výpočtu členského příspěvku pro každý členský subjekt, které projednala expertní pracovní skupina. Návrh je transparentní a vychází ze stejného principu jako stávající platební řád SP ČR. Následovaly informace z jednotlivých sekcí sekretariátu Svazu a diskuze. Další jednání Rady členů SP ČR se uskuteční 21. září 2011. -KR/JML-

nastavení cookies Asociace českého papírenského průmyslu Asociace českého papírenského průmyslu
Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7
tel: +420 724 095 844
e-mail: acpp(***antispam***@***antispam***)acpp(***antispam***.***antispam***)cz