ASOCIACE
ČESKÉHO
PAPÍRENSKÉHO
PRŮMYSLU
jazyk CZ language EN
hledat
nové představenstvo a prezident ACPP

nové představenstvo a prezident ACPP

18.11.2013

Dne 14. listopadu 2013 se ve Štětí konala 50. řádná valná hromada ACPP. Jednalo se tentokrát o VH volební, na které bylo zvoleno nové šestičlenné představenstvo ACPP na období 2013 – 2017 v následujícím složení: Ivo Klimša (Biocel Paskov), Petr Volejník (Corex Czech), Stanislav Karas (Dopla PAP), Jaroslav Tymich (EURO WASTE), Jaroslav Jiřička (KRPA Paper) a Petr Sedláček (Mondi Štětí). Valná hromada také zvolila dozorčí radu ve složení: Ivo Urbanec (Huhtamaki), Lenka Jíchová (Leo Czech) a Klaus Renner.

Na bezprostředně navazujícím zasedání nového představenstva byl zvolen prezidentem ACPP pan Petr Sedláček a viceprezidentem pan Jaroslav Tymich. Dozorčí rada si za svého předsedu zvolila pana Ivo Urbance.

Valná hromada se vedle volební části věnovala i současnému stavu v ACPP, vývoji situace v papírenském odvětví, statistice, hospodaření ACPP v letošním roce a návrhu plánu práce a rozpočtu na rok 2014. Jednání VH předcházelo pravidelné zasedání představenstva ACPP.

Po valné hromadě se za účasti dalších hostů z nečlenských subjektů ACPP uskutečnilo tzv. diskusní fórum, na kterém byl hlavním přednášejícím pan Luděk Niedermayer, který velmi zevrubně účastníky informoval o současné hospodářské situaci, vývoji HDP, aktuálním kurzovém opatření ČNB a výhledech hospodářství na další období.

nastavení cookies Asociace českého papírenského průmyslu Asociace českého papírenského průmyslu
Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7
tel: +420 724 095 844
e-mail: acpp(***antispam***@***antispam***)acpp(***antispam***.***antispam***)cz