ASOCIACE
ČESKÉHO
PAPÍRENSKÉHO
PRŮMYSLU
jazyk CZ language EN
hledat
odmítnutí návrhu nového zákona o odpadech

odmítnutí návrhu nového zákona o odpadech

30.04.2009

Asociace českého papírenského průmyslu podpořila společné prohlášení Svazu průmyslu a dopravy ČR a Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR, ve kterém se nesouhlasí s návrhem nového zákona o odpadech, jež předložilo Ministerstvo životního prostředí ČR. Návrh zákona je nekoncepční a jdoucí výrazně nad rámec evropské legislativy. Navrhovaný text zhoršuje právní prostředí v oblasti odpadů i zpětného odběru odpadních výrobků.

Zmiňované instituce odmítají také postup Ministerstva životního prostředí ČR při zpracování nového zákona o odpadech. Zpracovatel v době přípravy této novely neprojednal konkrétní opatření či znění ustanovení s odborníky a ani nerespektoval připomínky předložené v minulém roce. Předloha a doprovodné dokumenty zcela postrádají kvalifikovanou a odpovědnou oponenturu posouzení dopadů navrhované právní normy, nehledě na to, že úprava v tomto rozsahu by měla být předmětem strategického posouzení vlivů na životní prostředí (SEIA).

Návrh zákona o odpadech obsahuje ještě větší nedostatky než novela zákona předložená k připomínkovému řízení před rokem. Ta byla předmětem ostré kritiky ze strany Svazu průmyslu a dopravy ČR, Hospodářské komory ČR, obcí, měst a krajů i odborné veřejnosti. Předložený nynější návrh zákona i způsob projednávání jsou tudíž pro podnikatelskou sféru zcela nepřijatelné.

SP ČR dlouhodobě požaduje, aby v České republice byla zpracována koncepce odpadového hospodářství, která by byla v souladu s příslušnou legislativou EU a vycházela by z podmínek v ČR. Bez této koncepce, která by byla veřejně projed-naná, není však možné přímo formulovat konkrétní opatření zákona.

Svaz průmyslu a dopravy ČR a Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR a členské zaměstnavatelské organizace důrazně upozorňují na dosavadní nekoncepčnost Ministerstva životního prostředí ČR v odpadovém hospodářství, která zapříčinila zaostávání naší republiky v nakládání s odpady za vyspělými státy Evropy.

SP ČR a Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR již delší dobu deklarují potřebu rozdělení zákona o odpadech na samostatný zákon, který bude řešit pouze problematiku odpadů a samostatný zákon, který se bude zabývat problematikou oběhu výrobků.

Cílem připravované legislativy musí být zefektivnění procesu nakládání s výrobky zpětného odběru a zprůhlednění příslušných materiálových toků. Tím by byly vytvořeny lepší podmínky i pro rozvoj podnikání při zpracování výrobků, které jsou předmětem zpětného odběru.

Odmítnutí návrhů zákona se opírá o stanoviska členských organizací, které oba svazy zastupují. Upozorňují přitom na negativní důsledky přijetí zákona v této podobě na rozvoj podnikání v ČR. Je to zvláště významné v době, kdy vláda zpracovala a přijala program na zmírnění dopadů hospodářské recese.

Svaz průmyslu a dopravy ČR a Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR se tímto připojují ke stanovisku obcí a krajů a Hospodářské komory ČR, které návrh zákona odmítlo jako celek. Podle našeho shodného názoru nereaguje předložený návrh stejně jako loňský návrh na nová řešení v oblasti hospodaření s odpady a přináší občanům i podnikatelské sféře bezdůvodné zdražení služeb při nakládání s odpady.

nastavení cookies Asociace českého papírenského průmyslu Asociace českého papírenského průmyslu
Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7
tel: +420 724 095 844
e-mail: acpp(***antispam***@***antispam***)acpp(***antispam***.***antispam***)cz