ASOCIACE
ČESKÉHO
PAPÍRENSKÉHO
PRŮMYSLU
jazyk CZ language EN
hledat
oslava výročí a nový prezident ACPP

oslava výročí a nový prezident ACPP

13.12.2016

Dne 22. listopadu se v Liběchově u Mělníka uskutečnilo slavnostní zasedání ACPP k 25. výročí založení papírenského svazu v ČR. Tato organizace byla registrována oficiálně v září 1991, i když tomuto datu již předcházely ustavující valné hromady státních papírenských podniků, působících v ČR.

Na zmíněné společnenské akci se osobně zúčastnili všichni dosavadní prezidenti SPPaC (pánové Petr Petrů, Josef Zbořil a Tomáš Šabatka) a ACPP (pánové Ivo Klimša a Petr Sedláček). Mezi hlavními hosty je nutno jmenovat paní D. Kuchtovou (generální ředitelka SP ČR), Š. Boháčka (ZCPP SR a GŘ VÚPC Bratislava), Z. Sobotu (prezident Svazu polygrafických podnikatelů), J. Horáka (dříve MP ČR), V. Koukola (bývalý viceprezident SPPaC) a přítomni byli i četní zástupci dalších papírenských a dodavatelských firem z ČR.

Program neobsahoval pouze pozdravné projevy, ale naopak byl směrován spíše odborně. Po úvodním slovu P. Sedláčka hovořil pan T. Šabatka o současnosti a výhledu papírenského odvětví u nás a v Evropě, J. Zbořil se zaměřil na energie a Š. Boháček na problematiku zpracování biomasy na biopaliva. S pozdravným příspěvkem zaměřeným na spolupráci svazů vystoupil také prezident SPP pan Z. Sobota. Následovala bohatá diskuze a raut a byly také průběžně promítány historické záběry ze založení SPPaC a mnoha dalších akcí, kterých se papírenský svaz zúčastnil, nebo je přímo pořádal (největší událostí v uplynulých letech byly dvoudenní oslavy 500. výročí zahájení výroby papíru v Čechách v květnu roku 1999 v Praze a na Zbraslavi a také zasedání CEPI v Praze v roce 2008).

Slavnostnímu odpoledni předcházelo řádné zasedání představenstva ACPP a valná hromada asociace. Ta měla na programu běžnou agendu, informace o aktuální situaci v odborných oblastech, kterými se průběžně ACPP zabývá (dřevo, energie, sběrový papír, statistika apod.) a především přijetí rozpočtu na rok 2017.

Na návazném jednání představenstva rezignoval k 30. 11. na funkci prezidenta ACPP a členství v představenstvu z důvodu pracovního přesunu do zahraničí ing. Petr Sedláček (Mondi). Novým prezidentem ACPP do konce volebního období na podzim 2017 byl zvolen pan ing. Jaroslav Tymich (EURO WASTE) a viceprezidentem ing. Jaroslav Jiřička (KRPA). K doplnění počtu členů představenstva pak byli v souladu se stanovami ACPP nově kooptováni pánové ing. R. Senecký (Mondi) a ing. Z. Musil (sekretariát ACPP).

nastavení cookies Asociace českého papírenského průmyslu Asociace českého papírenského průmyslu
Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7
tel: +420 724 095 844
e-mail: acpp(***antispam***@***antispam***)acpp(***antispam***.***antispam***)cz